สมุนไพรใกล้ตัว

มะละกอ  ชื่ออื่น  ก้วยลา  แตงต้น  มะก้วยเทศ  ลอกอ  หมักหุ่ง

  สรรพคุณ  ใช้รากและก้านใบขับปัสาวะ  ยางขาวจากผลดิบมีเอ็นไซม์ย่อยโปรตีน  ใช้ย่อยเนื้อสัตว์ให้เปื่อย เช่นถ้าเราต้มเนื้อหรือเครื่องในสัตว์ที่เหนียว ๆ ถ้าใส่ยางมะละกอลงไปจะช่วยให้เนื้อเปื่อยเร็วขึ้น