สสวท. เชิญผู้สนใจสมัครเข้าอบรมการใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad ขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป ปี 2550   โครงการส่งเสริมการนำ GSP มาใช้ในการเรียนการสอน ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรม The Geometer's Sketchpad เบื้องต้น ค่าลงทะเบียนคนละ 1,200 บาท (รับจำนวนจำกัด) จำนวน 3 รุ่น ได้แก่
          รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2550 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-10 กุมภาพันธ์ 2550
          รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2550 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 10 มีนาคม 2550
          รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 21 - 22 เมษายน 2550 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 เมษายน 2550
          ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ http://thaigsp.ipst.ac.th โดยท่านที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วสามารถ login เข้ามาแล้วคลิกเลือกเข้าร่วมโครงการ ท่านจะเห็นหลักสูตรการอบรมต่างๆ ที่เปิดรับอบรมอยู่ในขณะนั้น หรือ หากท่านยังไม่เคยเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ Thaigsp ท่านสามารถคลิก "สมัครเข้าร่วมโครงการ" ก่อน แล้วทำการ login เข้ามาเลือกโครงการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ได้
          หรือสมัครทางไปรษณีย์ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่เว็บไซต์ Thaigsp แล้วส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมใบสมัครไปยังโครงการส่งเสริมการนำ GSP มาใช้ในการเรียนการสอน สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 924 ถ.สุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือส่งโทรสารไปที่ 02- 392- 9348 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02- 392-4021 ต่อ 2511 ติดต่อ อ.ชมัยพร ตั้งตน อีเมล์ [email protected] หรือ อ.แจ่มจันทร์ ต่อ 1245
          ทั้งนี้ GSP เป็นโปรแกรมใหม่ที่กำลังมาแรงและรุกคืบสู่สถานศึกษาทุกแห่งทั่วไทย โดยการส่งเสริมของ สสวท. เพราะโปรแกรมนี้ครูสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพและน่าสนใจมาก สามารถนำเสนอภาพเคลื่อนไหว (animation) มาใช้อธิบายเนื้อหาที่ยาก ๆ เช่น ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ (เรขาคณิต พีชคณิต ตรีโกณมิติ แคลคูลัส), ฟิสิกส์ (กลศาสตร์ และอื่น ๆ ) ให้เป็นรูปธรรม ให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจง่าย และโปรแกรมยังเน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติด้วย ตัวเองได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาอื่น ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ ศิลปะอย่างไม่มีข้อจำกัด