วันนี้ได้มีโอกาสมาประชุมร่วมกับโครงการ BRT ในเบื้องต้นคาดว่าจะเริ่มจากการเขียน Blog