ถ้าท่าน เป็นหนี้ บัตรเครดิตเพราะหย่อนยาน ในเรื่องวินัยทางการเงิน แต่ได้วางแผนชีวิต และการออมเอา ไว้บ้าง ตามสมควร เช่น ซื้อ "กรมธรรม์ ประกันชีวิต" ที่มีระยะเวลา คุ้มครอง ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป หรือเป็น สมาชิก "สหกรณ์ ออมทรัพย์" หรือ "กองทุน สำรอง เลี้ยงชีพ" เป็นต้น ต้องบอกว่า ท่านยัง คงพอมี ความหวังอยู่บ้าง เพราะท่าน มีสิทธิ ขอรับ ความช่วยเหลือ ในรูป ของวงเงินกู้ อัตรา ดอกเบี้ยต่ำ ตามเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ ที่เขากำหนดไว้ เช่น กู้ได้ ไม่เกิน ครึ่งหนึ่ง ของทุนประกันชีวิตหรือสูงสุดไม่เกินยอดเงินสะสมในกองทุน สำรอง เลี้ยงชีพเป็นต้น

อย่าลืมศึกษารายละเอียด และเงื่อนไข ในการ กู้ยืมเงิน ให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจ ใช้บริการ

เคลียร์หนี้บัตรเครดิตแบบมือโปร ตอนที่สอง

กู้ยืมจากแหล่งเงินกู้ ที่อาจ ถูกมอง ข้ามไป เช่น ประกันชีวิต กองทุน สำรอง เลี้ยงชีพ สวัสดิการ เงินกู้ ฉุกเฉิน ดอกเบี้ยต่ำ เป็นต้น เจรจา ต่อรอง กับแบงก์ ผู้ออกบัตร เพื่อขอลด ขอยกเว้น ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม ต่างๆ หรือขอลดยอด หนี้เงินต้น และดอกเบี้ย แล้วจ่ายหนี้ ปิดบัญชี เป็นต้น ถ้าหากเจรจา กันมาถึง ขั้นนี้ ยังหา ข้อสรุป หรือตกลง กับแบงก์ ไม่ได้ ก็นับว่า ปัญหา หนักหนาสาหัส เอาการ ผมเดา เอาว่า แบงก์คง ดำเนินการ ส่งเรื่อง ฟ้องศาล อย่างแน่นอนท่านผู้อ่าน คงนึก อยากจะรู้แล้ว ใช่ไหมครับ ว่าควร จะทำอย่างไร หรือ ยังพอมี ทางจะ ทำอะไรได้ ดีกว่า การก้มหน้า รับชะตากรรม ที่จะเกิดขึ้น ที่สุดแล้ว...ต้องร้องขอ ความเมตตา จากศาล เดิมทีแบงก์ จะมีข้อจำกัด ในการฟ้องร้อง ทางแพ่ง ลูกหนี้ ผู้ถือบัตร บางราย มากพอ สมควร ไม่ว่า จะเป็น ในเรื่อง ของอายุความ ในการ ดำเนินคดี ซึ่งจะสั้น กว่าปกติ คือ มีอายุ ความเพียง 2 ปี นับตั้งแต่ ได้มีการติดต่อ กับแบงก์ เป็นครั้งสุดท้าย

ถ้าหากเจรจา กันมาถึง ขั้นนี้ ยังหา ข้อสรุป หรือตกลง กับแบงก์ ไม่ได้ ก็นับว่า ปัญหา หนักหนาสาหัส เอาการ ผมเดา เอาว่า แบงก์คง ดำเนินการ ส่งเรื่อง ฟ้องศาล อย่างแน่นอนท่านผู้อ่าน คงนึก อยากจะรู้แล้ว ใช่ไหมครับ ว่าควร จะทำอย่างไร หรือ ยังพอมี ทางจะ ทำอะไรได้ ดีกว่า การก้มหน้า รับชะตากรรม ที่จะเกิดขึ้น ที่สุดแล้ว...ต้องร้องขอ ความเมตตา จากศาล เดิมทีแบงก์ จะมีข้อจำกัด ในการฟ้องร้อง ทางแพ่ง ลูกหนี้ ผู้ถือบัตร บางราย มากพอ สมควร ไม่ว่า จะเป็น ในเรื่อง ของอายุความ ในการ ดำเนินคดี ซึ่งจะสั้น กว่าปกติ คือ มีอายุ ความเพียง 2 ปี นับตั้งแต่ ได้มีการติดต่อ กับแบงก์ เป็นครั้งสุดท้าย