จุดควบคุม

จุดควบคุมที่ดีเมื่อเวลาผ่านไปต้องบอกเราได้ว่างานที่กําลังดําเนินการนั้นมีความก้าวหน้าไปอย่างไร

มุมคุณภาพครั้งนี้ ขอพูดเรื่อง วิธีการกําหนดจุดควบคุม ในการปรับปรุงPDCA ควรประกอบด้วยข้อมูล4 รายการดังนี้  ดัชนีเป็นคำบรรยายไม่มีคํากริยา  ค่าเป้าหมายเป็นตัวเลขเป้าหมายของดัชนี  ค่าปัจจุบันเป็นตัวเลขค่าปัจจุบันของดัชนี  กําหนดแล้วเสร็จ  วันเดือนป ทําให้ค่าปัจจุบันได้ตามเป้าหมาย จุดควบคุมที่ดีเมื่อเวลาผ่านไปต้องบอกเราได้ว่างานที่กําลังดําเนินการนั้นมีความก้าวหน้าไปอย่างไร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มุมคุณภาพความเห็น (0)