เคลียร์หนี้บัตรเครดิต

เคลียร์หนี้บัตรเครดิตแบบมือโปร ตอนแรก

ประการแรก 

การที่ท่าน มีขีด ความสามารถ ในการ ผ่อนชำระหนี้ ในแต่ละเดือน ค่อนข้าง จำกัด ทำให้ ไม่เหมาะที่จะทนกัดฟัน ผ่อนชำระ ตามอัตราขั้นต่ำ ต่อไป คงต้อง ยอมรับ ความจริง ว่าภาระ หนี้สินนี้ ต้องใช้ ระยะเวลา ค่อนข้างนาน (ส่วนใหญ่ ไม่ต่ำกว่า 3-5 ปี) ถึงจะเคลียร์ ได้หมด

ทางออก ที่ดี ที่สุด ก็คือ ต้องหาวิธียืดระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ออกไปให้นานที่สุดด้วยต้นทุน อัตรา ดอกเบี้ย ที่ต่ำที่สุด และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยก็คือหนึ่งในทางเลือกดังกล่าว

ประการที่สอง

เนื่องจาก สินเชื่อ เพื่อที่อยู่อาศัย เป็นสินเชื่อ ประเภท ที่มีอสังหาริมทรัพย์ เป็นหลัก ประกันและมีระยะเวลาในการ ผ่อนชำระหนี้คืน ระยะยาว แบบแน่นอน จึงมี ต้นทุน อัตรา ดอกเบี้ยต่ำ กว่าอัตรา ดอกเบี้ย บัตรเครดิต มากพอสมควร แม้ว่า จะนับรวม ค่าธรรมเนียม ในการ จดจำนอง เป็นหลัก ประกัน เข้าไป ด้วยแล้ว ก็ตาม อีกทั้ง การผ่อน ชำระ ค่างวด ในแต่ละเดือน ยังเป็น แบบลดต้น ลดดอก ซึ่งจะช่วยให้ ลูกค้า มีภาระ ดอกเบี้ย ที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดลดน้อยลง ไปเรื่อยๆ

เมื่อระยะเวลา ผ่านไป แต่ถ้า ไม่สะดวก ในการ เอาที่อยู่ อาศัย ซึ่งเป็น สมบัติ ชิ้นสุดท้าย ไปเสี่ยง กับเรื่องนี้ ก็เสนอให้พิจารณา สินเชื่อ รายย่อย อื่นๆ ประเภท ต้องใช้หลักประกัน มาค้ำ ประกัน วงเงิน เช่น โอนลอยทะเบียนรถยนต์ เป็นต้น และควรมี ระยะเวลาในการชำระคืน แน่นอนอย่างน้อยสัก 3 ปี

เนื่องจาก สินเชื่อ เพื่อที่อยู่อาศัย เป็นสินเชื่อ ประเภท ที่มีอสังหาริมทรัพย์ เป็นหลัก ประกันและมีระยะเวลาในการ ผ่อนชำระหนี้คืน ระยะยาว แบบแน่นอน จึงมี ต้นทุน อัตรา ดอกเบี้ยต่ำ กว่าอัตรา ดอกเบี้ย บัตรเครดิต มากพอสมควร แม้ว่า จะนับรวม ค่าธรรมเนียม ในการ จดจำนอง เป็นหลัก ประกัน เข้าไป ด้วยแล้ว ก็ตาม อีกทั้ง การผ่อน ชำระ ค่างวด ในแต่ละเดือน ยังเป็น แบบลดต้น ลดดอก ซึ่งจะช่วยให้ ลูกค้า มีภาระ ดอกเบี้ย ที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดลดน้อยลง ไปเรื่อยๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นานาสาระความเห็น (0)