PowerPointจากการบรรยาย

  ติดต่อ

  ต่างจากที่เคยรู้ว่าไฟล์ขาว-ดำจะมีขนาดเล็กกว่า  

ดิฉันติดหนี้เรื่องนำ PowerPoint ประกอบการบรรยายขึ้นบล็อกอยู่ ๒ งานคือเมื่อไปบรรยายในการประชุมวิชาการของพยาบาลที่ มอ. เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๗ (ลิงค์) และเมื่อบรรยายในการประชุมวิชาการที่คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ (ลิงค์)

วันนี้ขอนำ PowerPoint จากการบรรยายเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ มาลงบล็อกไว้ก่อนนะคะ ไฟล์มีขนาดใหญ่ ๔.๖๗ MB จึงต้องทำเป็น Handouts ในรูปของ pdf แบ่งย่อยเป็น ๓ ไฟล์ คราวนี้ได้ทดลองทำทั้งแบบขาว-ดำ และแบบสี ปรากฏว่าไฟล์ขาว-ดำมีขนาด ๑.๘๖ MB ขณะที่ไฟล์สีมีขนาดเล็กกว่าคือ ๑.๑๘ MB เท่านั้น ต่างจากที่เคยรู้ว่าไฟล์ขาว-ดำจะมีขนาดเล็กกว่า

ไฟล์ที่นำมาลงบล็อกเป็นไฟล์สี (เพราะขนาดเล็กกว่า) ถ้าจะ print ไปใช้งานน่าจะเปลืองหมึก เพราะพื้นเป็นสี หากใครต้องการแบบขาว-ดำ ก็บอกได้นะคะ

   ไฟล์ที่ ๑  หน้าที่ ๑-๒ 
   ไฟล์ที่ ๒  หน้าที่ ๓-๔ 
   ไฟล์ที่ ๓  หน้าที่ ๕-๗ 

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitator

หมายเลขบันทึก: 7660, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-20 17:52:20+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ประชุมวิชาการ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)