มหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 2

มหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ  ครั้งที่ 2

         การจัดงานนี้ทำให้เราได้ความรู้หลายอย่าง   อย่างหนึ่งคือคนจำนวนหนึ่งไม่เข้าใจเรื่องการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม   และไม่สนใจศึกษาว่าการประชุมนั้นเป็นการประชุมแบบไหน   เขามีเงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมอย่างไร

         วันที่ 17 พ.ย.48  2 สัปดาห์หลังจากเราประกาศปิดรับลงทะเบียน   ก็ได้รับแฟ็กซ์จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.อุตรดิตถ์ (ไม่ระบุชื่อผู้ส่ง) แจ้งว่าขอส่งรายชื่อบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมงานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ  ครั้งที่ 2 จำนวน 2 คน   โดยแจ้งชื่อมาด้วย

          ผมเดาว่าผู้ส่งคงเป็นเจ้าหน้าที่   ซึ่งไม่เข้าใจเรื่องวิธีการลงทะเบียนและไม่ได้ศึกษาเรื่องการลงทะเบียนจากเว็บไซต์ของ สคส.

          เอามาบันทึกไว้เพื่อเป็นการบอกกล่าวว่าหน่วยงานต่าง ๆ ต้องฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้รู้จักเรื่องการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน   ว่าต้องศึกษาข้อมูลของงานนั้น ๆ ก่อน   อย่าคิดเอาเองว่าอยากเข้าร่วมประชุมก็เพียงแจ้งให้ผู้จัดทราบ   แล้วไปร่วมประชุมเลย

          อย่างกรณี 2 ท่านจาก มรภ.อุตรดิตถ์   หากวันที่ 1 - 2 ธ.ค.48 ไปที่งาน   ก็จะไม่สามารถเข้าประชุมได้   เพราะเราไม่ได้รับลงทะเบียน   เรารับไม่ได้จริง ๆ ครับ   คนล้นเกินไปจนเรากลัวโดนด่าว่ารับลงทะเบียนมากเกินไป   สถานที่ไม่พอเพียง

วิจารณ์  พานิช
 19 พ.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)