Memo แจ้งบัณฑิตในการจัดห้องให้เพื่อตรวจงานวิทยานิพนธ์

  ติดต่อ

  แจ้งบัณฑิตในการจัดห้องให้เพื่อตรวจงานวิทยานิพนธ์   

 

          เรียน   อาจารย์กฤษดา

                   ผมมีเรื่องรบกวนอาจารย์ช่วย Memo ถึงบัณฑิตในการจัดห้องให้เพื่อตรวจงาน

วิทยานิพนธ์ในวันเสาร์ที่ 26/11/48, 3/11/48, 10/11/48, 17/11/48, 24/11/48 และวันที่ 7

มกราคม 2549 (นำเสนอหัวข้อเรื่องกับคณะอาจารย์ 6 ท่าน ที่ไม่ไปต่างจังหวัด ขอใช้

มหาวิทยาลัยแทน)

                                                                                ด้วยความนับถือ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Data_wichai

หมายเลขบันทึก: 7658, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:07:23+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)