การสร้าง wbi โดยการนำเอา ระบบ km เข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างไร