ไปสัมมนาหอการค้าฯ ที่เมืองสองแคว (5)

ไอศูรย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เสร็จสิ้นการประชุมในช่วงเช้า ชาวคณะจังหวัดชุมพรทั้งหมดก็ผสมผสานทีมงานกันอย่างลงตัวทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด, กรรมการหอการค้า, สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ นั่งรับประทานอาหารร่วมกันด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยมิตรภาพ น้ำใจไมตรี ก่อนเข้าประชุมต่อในช่วงบ่ายพวกเราก็มีเวลาเดินเล่นบริเวณลาดจอดรถหน้าโรงแรม ซึ่งบัดนี้เปลี่ยนสภาพเป็นสถานที่จัดแสดงสินค้า Product Champion จาก OTOP ของจังหวัดต่าง ๆ พวกเราหลายคนสวมวิญญาณนักช็อป เดินซื้อหาสินค้าราคาพิเศษกันอย่างเพลิดเพลิน ส่วนท่านประธานหอการค้าจังหวัดชุมพร ได้ทีโชว์ลีลานักกอล์ฟระดับมือรางวัล พัทลูกบนเครืองซ้อมพัทผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของ SME

 

                         

การประชุมในช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ซึ่งหอการค้าไทยได้ทำการคัดเลือกหัวข้อสำคัญที่พิจารณาว่า เป็นเรื่องเร่งด่วน มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงเวลาปัจจุบัน เตรียมการศึกษาข้อมูลกันมาล่วงหน้าอย่างละเอียด โดยมีทีมคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมปฏิบัติการตลอดปี 2548 แล้วจึงนำผลการศึกษาขึ้นสู่เวทีสาธารณะในการประชุมใหญ่หอการค้าทั่วประเทศ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ว่าราชการจังหวัด, คณะกรรมการหอการค้า, ผู้บริหารระดับสูงและนักวิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสื่อมวลชน ก่อนที่จะสรุปเป็นรายงาน “สมุดปกขาว” นำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ถือได้ว่าเป็นข้อเสนออย่างเป็นทางการของหอการค้าไทยต่อรัฐบาล ทำกันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกปี

ในปีนี้ หอการค้าไทยกำหนดกลุ่มสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีกรรมการหอการค้าไทยซึ่งเป็นนักบริหารระดับสูงและมีความชำนาญในเรื่องนั้น ๆ เป็นผู้นำกลุ่ม ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 เรื่อง “ทิศทางการค้าระหว่างประเทศและกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค : บทบาทของภาคเอกชน” นำกลุ่มโดย นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล รองเลขาธิการหอการค้าไทย
กลุ่มที่ 2 เรื่อง “บทบาทภาคเอกชนในการประสานงานยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ” นำกลุ่มโดย ดร.สมภพ อมาตยกุล รองประธานหอการค้าไทย
กลุ่มที่ 3 เรื่อง “การปรับโครงสร้างภาคการผลิต การค้า และบริการภายใต้สถานการณ์วิกฤตพลังงาน” นำกลุ่มโดยนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานคณะกรรมการพลังงาน หอการค้าไทย

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสเข้าไปทำงานเป็นทีมงานของท่าน ดร.สมภพ อมาตยกุล โดยเฉพาะการประชุมหอการค้าที่ จ.ชลบุรี ท่านอาจารย์ให้ผมขึ้นนั่งคู่กับท่านและช่วยเหลือท่านในการแถลงข่าวหลังเสร็จสิ้นการประชุมกลุ่มย่อย แต่ในปี 2548 หลังจากรับงานโครงการคัดเลือกหอการค้ายอดเยี่ยม ผมจึงขอเว้นวรรคภารกิจดังกล่าว แต่ก็ยังติดตามงานของท่านอย่างสม่ำเสมอ การประชุมในช่วงบ่ายผมกับประธานหอการค้าชุมพร นายอาทิตย์ ลิ้มอุดมพร จึงเข้าร่วมในกลุ่มที่ 2 พอเจอหน้าท่านดร.สมภพ จึงโดนตัดพ้อนิดหน่อยว่าเมื่อไรจะมาช่วยงานกันอีกปีหน้าครับท่านอาจารย์..ปีหน้าผมตอบท่านไปด้วยความเกรงใจสุด ๆ

ในกลุ่มที่ 1 และ 2 คณะกรรมการหอการค้าชุมพรก็ได้แบ่งสรรกันเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังสาระสำคัญนำมาถ่ายทอดให้สังคมชุมพรได้รับรู้ โดยท่านรองประธานฯ นายธงชัย ลิ้มตระกูล เข้าร่วมประชุมในกลุ่มที่ 1 และนายสุพงศ์ เอื้ออารีย์ กรรมการหอการค้าฯ เข้าร่วมในกลุ่มที่ 3 และเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมกลุ่มย่อยทุกครั้ง ก็จะมีการแถลงข่าว ณ Press Center โดยประธานและเลขาฯ ของแต่ละกลุ่ม สาระสรุปสื่อมวลชนได้นำไปเผยแพร่กันโดยทั่วหน้า ท่านที่สนใจติดตามอ่านได้ใน Link ของหนังสือพิมพ์มติชนที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้

ในช่วงเวลาเดียวกันกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มนักธุรกิจสตรีของหอการค้าไทยก็จัดกิจกรรมประกวด อาหารดี 4 ภูมิภาค โดยเชื้อเชิญให้นักธุรกิจสตรีของหอการค้าจังหวัดต่าง ๆ นำผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร-เครื่องดื่ม มาแสดงทั้งของแห้ง-ของสด ปรุงสำเร็จมาแล้วหรือปรุงกันสด ๆ ตรงนั้นเลยก็ได้ หอการค้าชุมพร ได้คุณยุพา สุภอมรพันธุ์ กรรมการหอการค้าฯ เป็นแม่งานนำของดีเมืองชุมพรมานำเสนอกันอย่างเต็มที่ ทั้งกาแฟเขาทะลุ, กล้วยเล็บมือนางอบน้ำผึ้ง ฯลฯ โดยมีท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร คุณสมหทัย อนันตพงศ์ และคุณปรานี รัตนประยูร จากสำนักงานพัฒนาชุมชนฯ ร่วมกับทีมสื่อมวลชนสตรี น้องโอ๋ นฤมล, คุณหน่อย รัชนี ร่วมเป็นกองหนุน จนในที่สุดก็เป็นกองหน้า ช่วยกันโปรโมตสินค้า OTOP จากชุมพรกันอย่างเต็มที่ เมื่อผมและท่านประธานหอการค้าฯ เสร็จสิ้นจากการประชุมในกลุ่ม 2 จึงได้ติดตามไปเยี่ยมชม เพราะรับปากกับคุณยุพาไว้ว่า จะแนะนำทีมชุมพรให้รู้จักกับท่านประธานกลุ่มนักธุรกิจสตรี คุณศิรินา ปวโรราฬวิทยา ที่ผมได้มีโอกาสเรียนหนังสือพร้อมกับท่านที่สถาบันพระปกเกล้า สถานการณ์กลับเป็นว่า ช้าไปเสียแล้ว บัดนี้ทีมนักธุรกิจสตรีสนิทสนมกลมกลืนเป็นทีมเดียวกัน จากการผ่านขั้นตอนของกิจกรรมประกวดอาหารเรียบร้อยแล้ว

ผมมีข้อสังเกตว่า กิจกรรมในภาคบ่ายวันแรกของการประชุมหอการค้าทั่วประเทศจะว่าไปแล้วก็คือ การจัด ตลาดนัดความรู้ ที่มีการเตรียมการกันมาอย่างละเอียดถี่ถ้วน มีคุณภาพ ได้ทั้งสาระสำคัญในระดับที่นำเสนอเป็น สมุดปกขาว ให้กับทางรัฐบาล และได้รับมิตรภาพ น้ำใจไมตรี ก่อให้เกิดเป็น เครือข่าย สร้างสรรค์การทำงานร่วมกันต่อไป

ภาคค่ำของการประชุมวันแรกก็เข้าสู่บรรยากาศของงานสังสรรค์หอการค้าสัมพันธ์ นอกเหนือ จากการแสดงที่เจ้าภาพได้จัดเตรียมไว้มากมายหลายรายการ กิจกรรมสำคัญที่นำมาจัดในช่วงนี้ก็คือ การมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ หอการค้ามาตรฐาน ประจำปี 2548 รวม 18 แห่ง ซึ่งในปีนี้หอการค้าจังหวัดชุมพรก็เป็นหอการค้าหนึ่ง ที่สามารถสร้างผลงานการบริหารเข้าถึงระดับมาตรฐานที่คณะกรรมการกำหนดไว้ และขึ้นรับรางวัลจากประธานหอการค้าไทย

บทความนี้มีทั้งหมด 6 ตอน ดังนี้

- ไปสัมมนาหอการค้าฯ ที่เมืองสองแคว (1)
- ไปสัมมนาหอการค้าฯ ที่เมืองสองแคว (2)
- ไปสัมมนาหอการค้าฯ ที่เมืองสองแคว (3)
- ไปสัมมนาหอการค้าฯ ที่เมืองสองแคว (4)
- ไปสัมมนาหอการค้าฯ ที่เมืองสองแคว (5)
- ไปสัมมนาหอการค้าฯ ที่เมืองสองแคว (6)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ร่วมสร้างสังคมชุมพรความเห็น (0)