การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

การใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ส่วนสำคัญอันหนึ่งคือการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือเป็นประจำ การบำรุงรักษาเชิงป้องกันคือแนวทางที่จะช่วยให้เครื่องพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ผู้ใช้หรือเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องควรมีแนวทางในการจัดการเรื่องนี้อย่างชัดเจน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chouwkomonความเห็น (0)