เมื่อโรงเรียนไฟไหม้ทำอย่างไร
๑. เรียกรถดับเพลิง
๒.รายงานความเสียหายหน่วยเหนือ
๓.แจ้งความตำรวจ
๔.สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น  การสอบข้อเท็จจริงเริ่มที่บทสรุปของการพิสูจน์หลักฐานของตำรวจ  สมมุติบทสรุปว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร  ก็ต้องเร่มณ จุดนั้นว่าใช้เครื่องไฟฟ้าอะไร ตั้งแต่เมื่อใด  ใครเป็นผู้ใช้คนสดท้าย ผู้รับผิดชอบเวรยามเป็นใคร  ได้ทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถหรือไม่ ก็ไล่สายไปเรื่อย   พบความบกพร่องที่ใคร  คนนั้นอาจจะต้องรับผิดถ้าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง