นายศุภชัย สกุลแก้วผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพนังร่วมมือกับนายประดิษฐ์  ชูเมืองปลัดอำเภอปากพนังคนใหม่เตรียมความพร้อมนัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นทุกตำบลในการวางแผนจัดการความรู้ให้กับหมู่บ้านใหม่ของอำเภอปากพนังจำนวน 51 หมู่บ้าน  ซึ่งมีหลายคนที่ยังไม่เคยจัดเรื่องของการจัดการความรู้มาก่อนแต่ท่านผ.อ.บอกว่าให้ทุกคนมาถ่ายรูปเพื่อทำทำเนียบในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ผ่านมาและได้นัดหมายคุณเอื้ออำเภอ   คุณอำนวยมารับการประชุมชี้แจงในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550  ณ ห้องท้องถิ่นสัมพันธ์ เวลา 09.00 น.-12.00 น. ส่วนคุณเอื้อตำบลและคุณอำนวยตำบล เวลา 13.00 น.-16.30น.ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากพนัง