นางสาวปิยะพร จันทรศิริ

  ติดต่อ

  การทำผังเครือญาติ  

การทำผังเครือญาติมีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจชุมชนและสังคม เพราะเครือญาติเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรากฐานสังคมสำคัญที่สุดของชีวิตครอบครัว  ทำให้เข้าใจระบบความสัมพันธ์ในครอบครัวชุมชน  มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาสขภาพของสมาชิกในครอบครัว  จากการเข้าไปชุมชนหนองไผ้ล้อม ได้ข้อค้นพบ ดังนี้

1 เป็นครอบครัวเดี่ยวมีมากกว่าครอบครัวขยายมีผลกระทบต่อการพี่งพิงสัมพันธภาพ  การช่วยเหลือ

2  พบสัมพันธภาพแบบเพื่อนบ้าน

3. โรคบางอย่างมีสาเหตุจากกรรมพันธ์ เช่น เบาหวาน สามารถนำมาวางแผนการเฝ้าระวังโรค

4.  ทำให้ทราบถึงอิทธิพลและศักยภาพในครอบครัว  นำมาแก้ปัญหาได้ตรงจุด  และทราบแนวโน้มปัญหาในครอบครัวได้ เช่น ความขัดแย้งในครอบครัว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การประสานงานกับอำเภอในการ

หมายเลขบันทึก: 76678, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 17:17:31+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การจัดทำผังเครือญาติ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)