เชิญชวนสมาชิก กบข.อัญเชิญพระราชดำรัส

รวงข้าว
ผู้ทำงานให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ย่อมเป็นคุณแก่ตนด้วย

ผู้บันทึกได้รับหนังสือเวียนจาก กบข.และคิดว่าหลายท่านคงจะได้รับเช่นกัน เป็นหนังสือเชิญชวนสมาชิก กบข.อัญเชิญพระราชดำรัส เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหาวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา ในปี พ.ศ.2550 ที่จะถึงนี้ โดยให้ทุกคนแสดงความจงรักภักดีด้วยการอัญเชิญพระราชดำรัสหรือพระบรมราโชวาทที่ตนได้ยึดถือปฏิบัติในการทำงาน การดำเนินชีวิต หรือใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ คนละ 1 องค์ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ  เพื่อรวบรวมและจัดพิมพ์และเผยแพร่  ความรู้สึกของผู้บันทึกในขณะอ่านหนังสือเวียนมีความคิดว่า เป็นแนวคิดที่ดีมาก ๆ ทั้งพระราชดำรัสหรือพระบรมราโชวาทของพระองค์ทุก ๆ องค์ สามารถนำมายึดถือเป็นหลักในการทำงาน การดำรงชีวิต และการทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้เป็นอย่างดี สำหรับผู้บันทึกได้จัดส่งไปที่กบข.แล้วด้วยความตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง และที่จัดส่งไปนั้นเป็น พระบรมราโชวาท ที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2545 ณ วังไกลกังวล ความว่า

         "ผู้ทำงานให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ย่อมเป็นคุณแก่ตนด้วย    ผู้ที่ทำงานโดยเห็นแก่ตัว เบียนเบียนประโยชน์ส่วนรวม ย่อมบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ และที่สุดก็จะเอาตัวไม่รอด ข้าราชการ  จึงต้องทำงานทุกอย่างด้วยสติสำนึกถึงหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติเพื่อ ส่วนรวมอยู่เสมอ"

ขออัญเชิญมาเผยแพร่เพื่อประโยชน์แก่ทุกท่านเพื่อว่าจะนำไปยึดเป็นแนวปฏิบัติบ้างค่ะ

สำหรับท่านที่ต้องการอัญเชิญพระราชดำรัสหรือพระบรมราโชวาท ส่งให้กับ กบข. จัดส่งได้ที่ ตู้ ปณ 19 ปณฝ.กระทรวงการคลัง กทม. 10411 หรือ ทางโทรสาร 0 2636 0604 หรือ www.gpf.or.th

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

คำสำคัญ (Tags)#พระราชดำรัสบรมราโชวาท

หมายเลขบันทึก: 76671, เขียน: 06 Feb 2007 @ 16:32 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 18:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • การลดละความเป็นตัวเรา ของเราให้น้อยลง
  • ชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นครับ