ชุมชนแห่งการเรียนรู้

  ติดต่อ

   ชุมชน แห่ง การเรียนรู้   บางครั้งมีการนำไปใช้สื่อความหมายถึง  ชุมชนนักปฏิบัติ (Community  of  Practice  -CoP) ซึ่ง ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช  ได้อธิบายไว้ว่า  ชุมชนนักปฏิบัติ  คือ  เครื่องมือเชื่อมโยง  (connect) คนโดยเป็นการรวมตัวกันของผู้ที่สนใจปัญหาเดียวกัน  หรือผู้ปฏิบัติงานคล้ายๆกัน หรือต้องใช้ความรู้ในลักษณะคล้ายคลึงกันมาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์  และวิธีทำงานกัน (Knowledge  Sharing) อย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติงานแก่สมาชิก  ฉนั้นการนำชุมชนแห่งการเรียนรู้และชุมชนนักปฏิบัติ  ไปใช้จึงต้องพิจารณาบริบทรอบข้างด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากเศรษฐกิจพอเพียงสู่สุขภาพพอเพียง

หมายเลขบันทึก: 76664, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 17:17:29+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ชุมชน#การเรียนรู้#แห่ง

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)