GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ชุมชนแห่งการเรียนรู้

   ชุมชน แห่ง การเรียนรู้   บางครั้งมีการนำไปใช้สื่อความหมายถึง  ชุมชนนักปฏิบัติ (Community  of  Practice  -CoP) ซึ่ง ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช  ได้อธิบายไว้ว่า  ชุมชนนักปฏิบัติ  คือ  เครื่องมือเชื่อมโยง  (connect) คนโดยเป็นการรวมตัวกันของผู้ที่สนใจปัญหาเดียวกัน  หรือผู้ปฏิบัติงานคล้ายๆกัน หรือต้องใช้ความรู้ในลักษณะคล้ายคลึงกันมาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์  และวิธีทำงานกัน (Knowledge  Sharing) อย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติงานแก่สมาชิก  ฉนั้นการนำชุมชนแห่งการเรียนรู้และชุมชนนักปฏิบัติ  ไปใช้จึงต้องพิจารณาบริบทรอบข้างด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 76664
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)