ได้ชมรายการทีวีเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของหลวงพ่อปัญญาประทับใจมากๆ มีคำคมที่ชอบมากมายแต่ขอนำมาเล่าสู่กันฟัง ดังนี้

"การทำงานคือการพักผ่อน ทำงานเพื่องาน ไม่ใช่ทำงานเพื่ออะไร คนโง่ทำงานแล้วทุกข์ คนฉลาดทำงานแล้วสุข"

และ "มีหน้าที่สอนต้องสอน ถ้าไม่สอนก็โง่ ทำแบบโง่ ๆ  เขามาแล้วกี่คนก็ต้องสอน 1คนก็ต้องสอน"