การให้บริการของกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้รับบริการพึงพอใจ

             กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประสบความสำเร็จในการให้บริการ ที่ผู้รับบริการพึงพอใจ จึงได้นำมาดำเนินการจัดการความรู้(KM) ใช้หัวปลา เรื่อง  "ก ารให้บริการของกลุ่มบริหารงานบุคคล  ผู้รับบริการพึงพอใจ " สรุปแก่นความรู้และขุมความรู้  ได้ดังนี้

1. การวางแผนการปฏิบัติงาน
     1.1 วิเคราะห์งาน
     1.2 จัดระบบการทำงาน
     1.3 ลดขั้นตอนการทำงาน
     1.4 ลดเวลาการให้บริการ
     1.5 ทำงานแบบครบวงจร

2. การให้บริการที่ดี
     2.1 จัดเตรียมสถานที่ให้บริการ
     2.2 จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์  เอกสาร พร้อมบริการ
     2.3 บริการด้วยความเต็มใจ
     2.4 บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
     2.5 ให้บริการตลอดเวลาในวันทำการ

3. การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
     3.1 ยิ้มแย้มแจ่มใส
     3.2 ยกมือไหว้  ทักทาย
     3.3 พูดจาสุภาพ  เป็นกันเอง
     3.4 ให้คำแนะนำ
     3.5 อำนวยความสะดวก

4. การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
    4.1 ศึกษา  ระเบียบ  หลักเกณฑ์จากเอกสาร
    4.2 เข้ารับการอบรมจากผู้รู้  และเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน
    4.3 หาความรู้จาก  Internet
    4.4 ทำงานแทนกันได้
    4.5 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ตรงตามระเบียบหลักเกณฑ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การให้บริการของกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้รับบริการพึงพอใจ

คำสำคัญ (Tags)#การให้บริการของกลุ่มบริหารงานบุคคลผู้รับบริการพึงพอใจ

หมายเลขบันทึก: 76669, เขียน: 06 Feb 2007 @ 16:26 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)