จากเศรษฐกิจพอเพียงสู่สุขภาพพอเพียง

กาญจนี

    จากเศรษฐกิจพอเพียงสู่สุขภาพพอเพียง น้อมพระราชดำรัสองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"เศรษฐกิจพอพียงเป็นแนวทาง" คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่ของทางสายกลางและความไม่ประมาทโดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันอาจกล่าวได้ว่า นอกจากเรื่องเศรษฐกิจแล้วความจะนำมาปรับใช้ในด้านสุขภาพภายใต้หัวข้อ "สุขภาพพอเพียง " เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเกิดรูปธรรมที่จำนำไปสู่การปฏิบัติดังนี้

   ความพอประมาณ เทคโนโลยี่ด้านสุขภาพที่เจริญมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงระดับที่จะยืดชีวิตของผู้คนได้อย่างยืนยาวในที่สุดก็จะนำมาซึ่งข้อยุ่งยากไม่เฉพาะค่าใช้จ่ายแต่รวมถึงข้อถกเถียงถึงความหมาะสมในการที่จะให้ผู้ป่วย "ตาย" หรือ "อยู่" จึงนำความพอประมาณมาพิจารณา ความมีเหตุมีผล คนไทยมีแนวโน้มจะทานยามากขึ้น

  ความมีเหตุมีผลก็คือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในที่ต่างๆ อย่างมีเหตุมีผลหรือความพอเพียง ไม่ได้ปฏิเสธความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี่ แต่เป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างฉลาดเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

  การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว อาจพิจารณาได้ใน 2ระดับดังนี้ 1.ระดับปัจเจก การเตรียมสุขภาพ คือการสร้างสุขภาพที่ดี 2. ระดับระบบ หันกลับมาฟื้นฟูภูมิปัญญาไทย แพทย์แผนไทย กินและใช้สมุนไพรไทย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากเศรษฐกิจพอเพียงสู่สุขภาพพอเพียง

คำสำคัญ (Tags)#เศรษฐกิจ#พอเพียง#สู่#สุขภาพพอเพียง

หมายเลขบันทึก: 76672, เขียน: 06 Feb 2007 @ 16:32 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 15:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

คุณกาญจนีค่ะ

หนูขออนุญาตแนะนำนิดนึงค่ะ เรื่องการใส่ป้าย  พอดีเห็นใส่ป้ายอยู่แค่คำเดียว คือ สม.4  หนูคิดว่าน่าจะใส่ป้าย (คำหลัก) ที่สอดคล้องกับเนื้อหาของบันทึกได้นะค่ะ  เช่น เศรษฐกิจ พอเพียง สุขภาพ เป็นต้นค่ะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการค้นหาบันทึกด้วยนะค่ะ

อ่านบันทึกที่เกี่ยวข้องกับป้าย ได้จาก http://gotoknow.org/blog/tutorial/tag/ป้าย+คำหลัก นะค่ะ