ออกกำลัง ป้องกันมะเร็ง

อาจารย์นิกรท่านกล่าวว่า ระบบน้ำเหลืองของคนเราเวลาอยู่นิ่งๆ จะไหลด้วยความเร็วต่ำคือ 1 เซนติเมตรต่อชั่วโมง ทำให้ปริมาตรน้ำเหลืองที่ผ่านการบำบัดจากต่อมน้ำเหลือง และระบบภูมิคุ้มกันมีปริมาตรรวม 125 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง หรือประมาณ 0.1 ลิตรต่อชั่วโมง

Hiker

ท่านอาจารย์ ศาสตราจารย์นายแพทย์นิกร ดุสิตสินบรรยายเรื่อง "การออกกำลังเกี่ยวข้องกับการป้องกันมะเร็งได้อย่างไร" ณ อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2550 ผู้เขียนขอนำมาเล่าสู่กันฟัง…

อาจารย์นิกรท่านกล่าวว่า

 • ระบบน้ำเหลืองของคนเราเวลาอยู่นิ่งๆ จะไหลด้วยความเร็วต่ำคือ 1 เซนติเมตรต่อชั่วโมง
 • ทำให้ปริมาตรน้ำเหลืองที่ผ่านการบำบัดจากต่อมน้ำเหลือง และระบบภูมิคุ้มกันมีปริมาตรรวม 125 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง หรือประมาณ 0.1 ลิตรต่อชั่วโมง

ถ้าเราบริหารร่างกาย…

 • ระบบน้ำเหลืองจะไหลเร็วขึ้น 10-15 เท่า หรือ 10-15 เซนติเมตรต่อชั่วโมง
 • ปริมาตรน้ำเหลืองที่ผ่านการบำบัดจากต่อมน้ำเหลือง และระบบภูมิคุ้มกันมีปริมาตรรวม 1,800 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง หรือประมาณ 1.8 ลิตรต่อชั่วโมง

ถึงตรงนี้… ขออธิบายก่อนว่า เลือดของคนเรามีทั้งส่วนเนื้อ (เม็ดเลือด) และน้ำ (พลาสม่า) น้ำเลือดจะซึมซาบออกจากเส้นเลือดแดงขนาดจิ๋ว และเส้นเลือดฝอยไปรอบๆ เซลล์ทั่วร่างกาย

น้ำเลือดส่วนหนึ่งจะซึมซาบกลับเข้าสู่เส้นเลือดดำขนาดจิ๋ว อีกส่วนหนึ่งจะซึมซาบเข้าสู่ระบบเส้นน้ำเหลืองขนาดจิ๋ว

เส้นน้ำเหลืองส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กกว่าเส้นเลือดดำที่ระดับเดียวกัน ตัวอย่างเช่น เส้นน้ำเหลืองที่อยู่ระหว่างนิ้วเท้านิ้วโป้งกับนิ้วชี้มีขนาดเล็กพอๆ กับเส้นผมเท่านั้นเอง

น้ำเหลืองเหล่านี้จะต้องไหลผ่าน "ด่าน" หรือต่อมน้ำเหลืองหลายระดับ เช่น ต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบ ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ ฯลฯ ก่อนจะเทกลับเข้าสู่เส้นเลือดดำใหญ่ในทรวงอก

ต่อมน้ำเหลืองหรือ "ด่าน" ทำหน้าที่คอยตรวจตรา กักกัน และทำลายเชื้อโรค ตลอดจนสิ่งแปลกปลอม เช่น มะเร็ง ฯลฯ

ต่อมน้ำเหลืองไม่ได้ทำหน้าที่เพียงตรวจตรา กักกัน และทำลายเชื้อโรคเท่านั้น…

ทว่ายังทำหน้าที่อื่นๆ อีกหลายอย่าง เช่น ส่งสัญญาณเป็นสารเคมีไปในระบบน้ำเหลือง และระบบน้ำเลือดว่า มีศัตรู หรือสิ่งแปลกปลอม แปลกหน้าเข้ามาหรือไม่ ฯลฯ

ถ้าเปรียบเป็นบ้านเมือง… ต่อมน้ำเหลืองเปรียบคล้ายหน่วยรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ชั้นดี มีอะไรพี่รายงาน และส่งข่าวคราวทันที ไม่ว่าจะเป็นข่าวโจร หรือข่าวซึนามิ ทำให้คนหมู่มากปลอดภัย

ถ้าน้ำเหลืองไหลช้า… เชื้อโรคหรือเซลล์มะเร็งจะมีโอกาสเติบโต และแบ่งตัวได้มาก เนื่องจากมีเวลาที่ไม่ผ่านด่านนาน

ถ้าน้ำเหลืองไหลเร็ว… เชื้อโรคหรือเซลล์มะเร็งจะมีโอกาสเติบโต และแบ่งตัวได้น้อย เนื่องจากมีเวลาที่ไม่ผ่านด่านน้อย

ถ้าเปรียบกับบ้านเมือง… บ้านเมืองที่ปล่อยปละละเลย ยาบ้าเอยยาอีเอยก็จะแพร่ไปได้มาก ถ้ามีด่านตรวจบ่อยหน่อย โอกาสจับยาบ้ายาอีได้ก็จะมากขึ้น

เรื่องนี้ทำให้ผู้เขียนจำหลักการพื้นฐานของอาโปธาตุ ธาตุน้ำ หรือของเหลวในร่างกายได้ หลักการพื้นฐานของอาโปธาตุในร่างกายมีอยู่ว่า "(น้ำ)นิ่งนานไม่ได้ (น้ำ)นิ่งนานแล้วจะเน่า"

ไม่ว่าน้ำของระบบอะไรก็จะมีลักษณะทำนองนี้ทั้งนั้น เช่น ถ้ามีอะไรอุดตันทางเดินปัสสาวะนานๆ น้ำปัสสาวะก็จะเน่า หรือติดเชื้อ ฯลฯ

โรคที่เกิดจากการขาดการเคลื่อนไหวนานๆ นี้ ศัพท์ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า "โรคที่เกิดจากอิริยาบถไม่สมดุล"

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่า ปัจจัยหนึ่งของสุขภาพคือ การดำรงรักษาอิริยาบถให้สมดุล กล่าวคือ เดิน ยืน นั่ง นอนให้พอดี ซึ่งความพอดีของแต่ละคนไม่เหมือนกัน

ทีนี้ถ้าเราต้องการให้ระบบน้ำเหลืองไหลเวียนไปด้วยดีจะทำอย่างไร…

อาจารย์นิกรแนะนำให้คนสูงอายุเล่นแทรมโพลีน (trampoline) ซึ่งเป็นเครื่องออกกำลังรูปคล้ายกระด้ง มียางยืดสานอยู่คล้ายหน้ากลองที่ขึงพอหย่อนๆ

Trampoline

ให้ลูกให้หลานไปกระโดด แล้วให้คนสูงอายุจับขอบกระด้งแทรมโพลีน (trampoline) เพื่ออาศัยแรงสั่นสะเทือนจากการโดดขึ้นลง

อีกวิธีหนึ่งให้ออกกำลังประเภทที่มีการเคลื่อนไหวต่อเนื่องนานหน่อย เช่น แกว่งแขน เดินแกว่งแขน รำกระบอง(ชีวจิต) มวยจีน ไทเกก ฯลฯ

ขอเรียนเชิญพวกเรามาออกกำลังกัน… ไม่ต้องไปซื้อหาแทรมโพลีนมาโดดขึ้นลง หรือให้เด็กๆ ไปกระโดดและจับขอบกระด้ง ซึ่งอาจจะบาดเจ็บหนักถ้าเด็กๆ กระโดดผิดที่ผิดทางมากระแทก หรือหล่นใส่

วิธีง่ายๆ คือ เดินแกว่งแขน หรือออกกำลังแบบอื่นๆ เช่น ไทเกก มวยจีน กวาดบ้าน ถูบ้าน ปลูกต้นไม้ เดินขึ้นลงบันได ฯลฯ

อาจารย์นิกรท่านแนะนำว่า การออกแรง ออกกำลังเป็นการกำจัดสารพิษแบบ "ธรรมชาติ" ที่แท้จริง ทำให้สดชื่น และเซลล์ทั่วร่างกายจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเราครับ…

                      

 • แนะนำให้ชมตัวอย่างภาพแทรมโพลีนที่นี่…
 • http://www.trampoline.com
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Trampoline

      แหล่งที่มา:

  • ขอขอบพระคุณ (thank) > ออกกำลังช่วยป้องกันมะเร็งได้? ไทยรัฐ. 6 กุมภาพันธ์ 2550. หน้า 24. (ย่อบทบรรยายของท่านอาจารย์ ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์นิกร ดุสิตสิน).
  • ขอขอบพระคุณ > โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี + อาจารย์เทวินทร์ อุปนันท์ IT + หน่วยรังสีกรรม > สนับสนุนทางเทคนิค + อินเตอร์เน็ต.
  • ขอขอบพระคุณ > ศูนย์มะเร็งลำปาง + อาจารย์ ณรงค์ ม่วงตานี และอาจารย์เทพรัตน์ บุณยะประภูติ IT + กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย > สนับสนุนทางเทคนิค + อินเตอร์เน็ต.
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ จัดทำ > ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสุขภาพความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 

ขอบพระุคุณอาจารย์วัลลภครับ

ที่เขียน และย่อย เรื่องยากๆ เป็นเรื่องง่ายๆ น่าสนใจ ประกอบด้วยตัวอย่างที่ทันสมัย เช่น ยาบ้า ยาอี เป็นต้น

นับเป็นคุณูปการ ด้านการให้ความรู้ด้านอาหาร โภชนาการ และ การดำเนินชีวิต ที่ไม่ประมาท

และเป็นที่พึ่งของผู้เจ็บไข้ชาวลำปาง

สาธุ สาธุ สาธุ

หมอสุข 

เขียนเมื่อ 
 • เยี่ยมเลยครับ อาจารย์ มีประโยชน์ครับ
 • ต่อไปจะพยายามออกกำลังกายให้บ่อย ๆ ครับ ตอนนี้ก็เริ่มไปว่ายน้ำครับ
 • เอ แล้วโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมันเป็นได้ยังไงหรอครับ?
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณค่ะอาจารย์

เป็นวิทยาทานอย่างดียิ่งค่ะ

(^_____^)

กะปุ๋ม

 

 • ขอบคุณอาจารย์หมอวัลลภมากค่ะ
 • วันนี้หนูออกกำลังกายด้วยการตีแบต วิ่ง และเต้นแอโรบิคค่ะ
 • กลับมาจากออกกำลังกาย ก็กินสุกี้ยากี้ เน้นผักค่ะ
 • ต้องดูแลร่างกายให้ดีค่ะ
 • ^-^

ขอขอบพระคุณอาจารย์หมอสุขและท่านผู้อ่านทุกท่าน...

 • ขอขอบพระคณที่กรุณาแวะมาเยี่ยมเยียน
 • คำแนะนำ กำลังใจ และข้อคิดเห็นจากท่านผู้อ่านทุกท่านมีส่วนสำคัญในการปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขบันทึกให้ดีขึ้นครับ...

ขอขอบพระคุณ...

ขอขอบคุณ คุณ AjKae และท่านผู้อ่านทุกท่าน...

 • ขอแสดงความยินดีที่ตั้งใจจะออกกำลังกาย โดยเฉพาะการว่ายน้ำนี่... ออกกำลังได้ทั้งตัว (กล่าวกันว่าทุกส่วน) และช่วยให้ผ่อนคลายจากความเครียดได้ดีมาก

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง...

 • กลไกเกิดมะเร็งส่วนใหญ่เรายังไม่ทราบครับ..
 • วงการแพทย์มีศัพท์คำหนึ่งคือ 'idiopathic' เป็นคำกรีก แปลว่า "แปลก" + "โรค"
 • ส่วนใหญ่นิยมแปลว่า "ไม่ทราบสาเหตุ"
 • มะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็เช่นเดียวกัน

ตำรวจ...

 • เราทราบกันดีว่า ตำรวจมีไว้จับโจร
 • ทว่า... ตำรวจบางส่วนก็แหกคอก ทำตัวเป็น "โจร-มหาโจร-หรือโจรยิ่งกว่าโจร" เสียเอง

 ที่ยกมา...

 • ที่ยกมากล่าวนี้... มิใช่จะบังอาจลบหลู่ท่านตำรวจดีๆ ซึ่งเป็นคนหมู่มาก
 • เพียงแต่ธรรมชาติของสรรพสิ่งย่อมมี "variation (ความแปรปรวน)" ปนอยู่เสมอ

แปรปรวน...

 • ศัพท์แพทย์อีกเช่นกันมีคำว่า "normal variation" หรือความแปรปรวนที่ไม่ก่อให้เกิดโรคมาก
 • หัวใจคนหมู่มากอยู่ทางซ้าย ทว่า...หัวใจบางท่านแปรปรวนไปอยู่ทางขวา
 • ที่น่าสนใจคือ ถ้าส่วนทรวงอก + ส่วนท้องกลับซ้าย-ขวาไปหมดมักจะไม่ก่อให้เกิดโรค เช่น หัวใจอยู่ขวา + ตับอยู่ซ้าย ฯลฯ

โรคภัย...

 • ทีนี้ถ้าส่วนทรวงอกกลับซ้าย-ขวาอย่างเดียว ส่วนท้องไม่กลับซ้าย-ขวาไปด้วย... จะมีโอกาสเกิดโรค เช่น เส้นเลือดใหญ่ หรือหัวใจผิดปกติเพิ่มขึ้น ฯลฯ
 • ความแปรปรวนก็เช่นกัน... บางทีเลยเกิดเป็นโรคขึ้นมาก

เม็ดเลือดขาว...

 • เม็ดเลือดขาวทำหน้าที่คล้ายตำรวจ ยาม เจ้าหน้าที่เรือนจำ หรือรปภ.
 • ปกติทำหน้าที่จดจำ ควบคุม (โดยการกินสิ่งแปลกปลอม หรือปล่อยสารไปยึดไว้... คล้ายกับตำรวจใส่กุญแจมือ หรือโซ่ตรวน)

บางครั้ง...

 • เม็ดเลือดขาวก็จับ "แพะ" เหมือนกัน เข้าใจผิด คิดว่า เซลล์ร่างกายเป็นสิ่งแปลกปลอม ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ หรือภูมิทำลายตัวเอง
 • การที่เม็ดเลือดขาวเป็นเซลล์ที่ "แบ่งตัวเร็วมาก" ทำให้ขนาดเฉลี่ยของสารพันธุกรรม (DNA) ต่อเซลล์สูงกว่าเซลล์ส่วนใหญ่ เสี่ยงต่ออันตรายมากกว่าเซลล์ทั่วไป เช่น รังสี สารก่อมะเร็ง ฯลฯ

สมมติ...

 • สมมติให้คนหมู่มากยืนตรง แล้วยิงปืนกราดไปในฝูงชน คนที่มีโอกาสโดนยิงก่อนคือ คนสูง...
 • สมมติมีการยิงปืนกราดไปในฝูงชน คนที่มีโอกาสโดนยิงก่อนคือ คนตัวใหญ่...
 • เซลล์ที่มี DNA ใหญ่ก็เปราะบางอย่างนี้เอง

นอกจากนั้น...

 • การที่เม็ดเลือดขาวต้อง "คบหา" คนพาลได้แก่ สิ่งแปลกปลอม สารเคมี เชื้อโรค เซลล์มะเร็ง ฯลฯ มากกว่าเซลล์อื่นๆ (เป็นเจ้าของด่าน)นี่... อาจทำให้เม็ดเลือดขาว "เสียคน" ได้
 • ตำรวจดีๆ ไม่น้อยพอยุ่งกับคนพาล เช่น เจ้าพ่อ เจ้าบ่อน พ่อค้ายาบ้า ฯลฯ มากๆ เข้า...
 • เห็นลาภ ยศ สรรเสริญ สุข (รวมเรียกว่า "กามคุน" - คุนะ / "น หนู" หมายถึงสายรัด หรือเครื่องยึดเหนี่ยว) เลยหลงไป เพลินไป
 • ตำรวจส่วนน้อยเลยกลายเป็นโจรได้ฉันใด เม็ดเลือดขาวส่วนน้อยก็กลายเป็นมะเร็งได้ฉันนั้น

มงคลสูตร...

 • ข้อแรกท่านว่า "อเสวนา จะ พาลานัง" = ไม่คบคนพาล
 • เพราะการคบคนพาลเป็นพื้นฐานของความเสื่อมทุกๆ ประการ
 • เม็ดเลือดขาวก็เหมือนกัน... อยู่ด่าน อยู่คุก(เรือนจำ)ไปนานๆ เสพข้องกับโจร หรือคนเลว (สิ่งแปลกปลอม สารก่อมะเร็ง เชื้อโรค) มากๆ ก็เลยกลายเป็นโจร(มะเร็ง) ไปได้

เซลล์...

 • ตามทฤษฎี... เซลล์ทุกชนิดอาจกลายเป็นมะเร็งได้ ถ้าถึงพร้อมด้วยเหตุด้วยปัจจัย
 • โจทย์ที่คุณ AjKae ตั้งมาเป็นโจทย์ที่โดดเด่นมาก ถ้านักวิจัยนำไปพิจารณา วิจัยต่อคงจะเกิดองค์ความรู้ใหม่อย่างกว้างขวางต่อไป

คนเรา...

 • คนเราเกิดมา "ไม่สมบูรณ์" (Man was born to be imperfect. - Khin Mg Myint)...
 • เราจึงควรตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทเสมอ
 • ขอขอบคุณครับ...

ที่มา:

 • Dorland's illustrated medical dictionary, 26th ed., 1990:648-9,976.
 • พระคันธสาราภิวงศ์. พระปริตรธรรม. ธรรมสภา. พิมพ์ครั้งที่ 8. 2543:63. 

ขอขอบคุณอาจารย์ Ka-poom และท่านผู้อ่านทุกท่าน...

 • ขอขอบคุณที่กรุณาแวะมาเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจ

ขอขอบคุณครับ...

ขอขอบคุณ คุณมะปรางเปรี้ยวและท่านผู้อ่านทุกท่าน...

 • ขอแสดงความยินดีที่ออกกำลังเป็นประจำ และเลือกทานอาหารที่มีคุณค่า + ดีกับสุขภาพ...
 • อรรถกถาจารย์ (อาจารย์ที่รวบรวมคำอธิบายพระไตรปิฎก)ท่านว่า คนเราจะเจริญเมตตาได้ต้องเริ่มที่ "รู้จักรักตัวเอง" ก่อน

ชีวิต...

 • ชีวิตก็คงจะคล้ายกัน
 • ถ้าจะทำประโยชน์ไปได้นานๆ คงต้องเริ่มที่การรักษาตัวให้มีสุขภาพดีก่อน...

ขอขอบคุณครับ...