วันเสาร์ที่ 3 ก.พ. 2550  ค่ำคืนนี้ที่บ้านหนองหอย  อ. สิงหนคร  จ. สงขลา มีงานขึ้นบ้านใหม่และแก้บน  โดยนำมโนราห์มาแสดง 

ผมเลยได้มาชื่นชมวิถีมโนราห์ยามค่ำคืนได้คุยกับนายโรงโนรา  ชื่อนางสายทิพย์  เครือแก้ว  ในนามคณะมโนราห์สายทิพย์เสน่ห์ศิลป์  บ้านเลขที่ 211 หมู่ 5 ต. โคกทราย  อ.  ป่าปอน  จ. พัทลุง 

  ปัจจุบันนี้ได้ปรับเป็นการแสดงมโนราห์ที่มีดนตรีเสริมเข้ามาเพื่อเอาใจทั้งคนแก่และหนุ่มสาว 

 นับเป็นการค้นพบตัวเองว่าจะไปทำอย่างอื่นไม่ประสพผลสำเร็จต้องทำหน้าที่สืบสานมโนราห์นี้เท่านั้น 

 แนวคิดที่น่าสนใจเป็นกติกาว่า  สิ่งใดที่ทำไม่ได้อย่าฝืนทำ  และให้ความรักแบบครอบครัวอยู่กันในคณะเหมือนเครือญาติ

และพยายามปรับเปลี่ยนการแสดงให้ทันสมัยอยู่เสมอ  โดยเน้นเศษรฐกิจพอเพียงนั่งเอง