สังคมของการทำงานสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพชุมชนหรือศูนย์แพทย์ชุมชนอื่น ๆ ย่อมมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ทั้งทางด้านงานหรือเรื่องส่วนตัว โดยไม่ควรเบียดเบียนกัน..วันนี้ผมจึงขอหยิบยกสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติเมื่ออยู่ที่ทำงานมาฝากกันครับ

...อุปนิสัยต้องห้าม 7 อย่าง...

1.การมาสายเป็นประจำ คนที่มาทำงานสายเป็นประจำ สื่อให้เห็นว่าไม่ค่อยนึกถึงคนอื่น ไม่สนใจความรู้สึกใครนอกจากตนเอง

2.เป็นคนขาดระเบียบ สักเกตง่าย ๆ จากโต๊ะทำงานของท่าน ถ้ารกและเลอะเทอะ ไม่เป็นระเบียบ หาของยาก แสดงว่าคุณเป็นคนขาดระเบียบ

3.ชอบผลัดวันประกันพรุ่ง ถ้าบนโต๊ะของคุณเต็มไปด้วยเอกสารที่รอเวลาจัดการอยู่เต็มไปหมดหรือมักจะทำงานเสร็จตอนเส้นยาแดงผ่าแปดทุกครั้ง สิ่งเหล่านี้สื่อให้เห็นว่าคุณเป็นคนผลัดวันประกันพรุ่ง

4.พูดหยาบคายลามกไม่สุภาพ สิ่งนี้นอกจากจะทำให้เพื่อนร่วมงานของคุณรับไม่ได้แล้ว ยังทำให้ขาดความเคารพนับถือจากคนรอบข้างอีกด้วย

5.ใช้โทรศัพท์สำนักงานในเรื่องส่วนตัวเป็นประจำ จะแสดงให้เห็นถึงความไม่ตั้งใจทำงานและไม่มีความเกรงใจเพื่อนร่วมงานและองค์กรอีกด้วย

6.เกี่ยงงานหรือโยนงานที่ตัวเองรับผิดชอบให้เพื่อนร่วมงาน จะทำให้ไม่มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้วยังอาจถูกลดความไว้วางใจและหมดความสำคัญ

7.ชอยโยนความผิดให้ผู้อื่น จะแสดงให้เห็นถึงความไม่รับผิดชอบและไม่กล้าที่จะเผชิญปัญหา สิ่งนี้แสดงถึงความเป็นเด็กในตัวคุณ

   เมื่อทราบเช่นนี้แล้ว ใครที่มีนิสัยดังกล่าวมานี้ ก็รีบหาทางแก้ไขและปรับปรุงกันทันทีเลยนะครับ..ทั้งนี้ก็เพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของคุณเองแหละครับ