http://topicstock.pantip.com/chalermthai/topicstock/A3103406/A3103406.html

ลองตามไปอ่านดู  จะพบว่า ท่านมุ้ย  ไม่ธรรมดานะครับ

เป็นนักทดลอง   นักค้นคว้า   นักเรียนรู้  นักบันทึก (คุณลิขิต)อีกด้วย

  • ควรซิ้อ CD เบื้องหลัง  การถ่ายทำ หรือยัง  4 แผ่น   มีขายที่ 7- 11 ราคา 400 บาท  (อย่า copy นะครับ)     เราจะเห็น มุมมอง การสอน ประวัติศาสตร์ให้ นักเรียนอีกมุมมองหนึ่ง
  • ท่านมุ้ยเป็น ครูประวัติศาสตร์แผนใหม่    บูรณาการเรื่อง ฟิสิกส์ด้วย  เช่น คำนวณเรื่องวิถีโค้ง  ระยะทาง ฯลฯ ของ พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง
  • มีการ show & share หลากหลายมุมมองกับ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์ด้วยครับ   เจ๋งจริงๆ
  • ท่านมุ้ย  ออกตัวด้วยว่า  หนังเรื่องนี้ เป็น "ตำนาน"   ตามที่ท่านคิด นั่นคือ ไม่ได้ รับประกันว่าต้องถูกต้องแม่นยำ
  • ดูหนังเรื่องนี้  ได้หัวข้อ เอาไป share เยอะ นะครับ