เรื่องที่จะเขียนต่อไปนี้ ไม่ได้จงใจจับผิดกันจริงๆ ครับ..แต่ต้องการสื่อว่า..อย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นมากเกินไปนะครับ..ควรเผื่อใจไว้บ้าง

   อย่างในบันทึกหนึ่งของผม สถิติตัว counter, Page visit ที่ใช้ภาษาไทยง่ายๆ ว่า "อ่าน" เป็นดังนี้ครับ

   ดูกันง่ายๆ ว่าเป็นไปไม่ได้ อ่านแค่ 11 ครั้ง..แต่มีข้อคิดเห็นตั้ง 13 ครั้งแน่ะ...ผมคิดว่าข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้สักสองกรณี

  1. ช่วงเปลี่ยนแปลงตัว Counter ไม่ได้มีเการเก็บสถิติเอาไว้  หรือ
  2. ตัว counter เก็บสถิติผิดพลาด เอาข้อมูลบางส่วนไปรวมกับอีกบันทึกหนึ่ง..

   เท่าที่ผมคิดได้ตอนนี้..ก็มีดังที่เล่ามาข้างต้นครับ

BeeMan

BeeMan