สืบเนื่องมาจากวันศูกร์ที่แล้ว ผมได้ไปร่วมในการวิเคราะห์หลักสูตรการฝึกอบรมที่ สสจ. โคราช ส่วนตัวผิดหวังเล็กน้อยกับการประชุมวันนั้น เพราะผมเข้าใจว่าจะเป็นการวิเคราะห์หลักสูตร ฯลฯ แต่กลับเป็นการไปช่วยคิดหลักสูตร เลยไม่สอดคล้องกับเนื้อหาที่เตรียมไปเท่าไร แต่ก็ไม่เป็นการดำเนินงานเป็นไปด้วยดี ผมหวังว่าทางทีมคงเชิญผมอีกครั้งในการดูตัวหลักสูตรที่ได้แล้วว่า หน้าตาเป็นอย่างไร