ระบบงานและฐานข้อมูลโรค

ระบบงานและฐานข้อมูลโรคของ สคร.5

         ในครั้งนี้ขอนำเสนอเกี่ยวกับระบบงานใหม่ที่  สคร.5 ได้พัฒนาขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนางานเพื่อรองรับและสนับสนุนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการบริหารราชการภาครัฐแนวใหม่ โดยจะเปิดตัว 3 ระบบ ได้แก่

         1. ระบบฐานข้อมูลโรค On-Line ประกอบไปด้วยข้อมูล 2 ส่วน สามารถเข้าไปดูผ่านเว็บไซด์ได้ (www.dpck5.com) ส่วนแรกเป็นข้อมูลโรคที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว มีทั้งหมด 10 โรค คือไข้หวัดนก,ไข้เลือดออก , โรคเลปโตสไปโรซีส , โรคพิษสุนัขบ้า,โรคจากการประกอบอาชีพ,โรคเอดส์,วัณโรค,โรคไข้หวัดใหญ่ , โรคปอดอักเสบ และโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ข้อมูลจะประกอบไปด้วย Executive Summary (บทสรุปผู้บริหาร) , ข้อมูลโรคในเขต 13 เปรียบเทียบประเทศ/ภาค/เขต , ข้อมูลโรครายจังหวัด/อำเภอ ตลอดจนปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  ส่วนที่สองเป็นข้อมูลโรคชนิด real time ข้อมูลสามารถกรอกผ่าน Internet  และผู้ใช้สามารถดูได้ทันที โรคที่นำเข้าระบบนี้มีทั้งหมด 5โรค คือไข้เลือดออก , เลปโตสไปโรซีส  , โรคเรื้อน , วัณโรค และไข้หวัดนก เป็นข้อมูลรายละเอียดผู้ป่วยรายบุคคล ข้อมูลที่นำเข้ามาจาก ร.ง.506 ของจังหวัดในเขตรับผิดชอบ ตัวข้อมูลสามารถบอกความถี่ของตัวแปรทุกตัวที่จัดเก็บ  และเจาะลึกถึงระดับหมู่บ้าน ผู้ที่สามารถใช้ข้อมูลได้ต้องเป็นสมาชิก เพราะเป็นข้อมูลที่สนับสนุนเฉพาะผู้รับผิดชอบของสคร.5 และสสจ.ในเขต 13  ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการทดลองใช้งาน แต่หากสนใจสามารถติดต่อผู้เขียนได้ (e-mail: [email protected])

          2. ระบบ e-meeting เป็นระบบการประชุมอิเลคโทรนิกส์โดยใช้ระบบ wireless มาสนับสนุน ผู้เข้าประชุมจะนำ Notebook มาใช้ในการประชุม ซึ่งใช้งานมา 4 ครั้งแล้ว สคร.5 จะใช้ในการประชุมผู้บริหารทุก 2 เดือน ได้รับการสนับสนุนโปรแกรมจากกรมควบคุมโรค  เป็นนโยบายในการลดการใช้กระดาษ ติดตั้งครั้งแรกมีปัญหาในเรื่องความช้าของเครือข่าย และหลุดบ่อย ซึ่งได้รับการแก้ไขจนระบบมีความเสถียรและใช้งานได้ดี

          3. ระบบจองห้องประชุม เป็นการจองห้องประชุมผ่าน Internet เป็นโปรแกรมที่สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่ สคร. 5 โดยจะกำหนด user name & password ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงาน/ฝ่ายที่รับผิดชอบ ซึ่งก็ง่ายต่อการใช้งาน เนื่องจากไม่ต้องเดินทางมากรอกคำขอ และสะดวกต่อหน่วยงานในสังกัดที่อยู่ห่างไกล

       จะว่าไปแล้วหลายๆ หน่วยงานก็กำลังพัฒนาให้มีการใช้ระบบ electronic ต่างๆเพื่อสนับสนุนการทำงาน ใน สคร.5 นอกจากการพัฒนาระบบต่างๆแล้วยังมีการพัฒนาคนไปพร้อมๆกันด้วย โดยมีการประเมินสมรรถนะ (Competency) ด้านไอทีของข้าราชการ และในปีนี้จะครอบคลุมข้าราชการทั้งหมด ซึ่งทำให้มีการตื่นตัวในการใช้งานคอมพิวเตอร์และ Internet เป็นอย่างมาก... แล้วพบกันใหม่ค่ะ สวัสดี

                                        นันท์นภัส สุขใจ

                             นศ.การพัฒนาสุขภาพชุมชน รุ่นที่ 4

                               มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สม.4

คำสำคัญ (Tags)#it#ฐานข้อมูล#ระบบงาน#สม.4#สคร.5

หมายเลขบันทึก: 76365, เขียน: 05 Feb 2007 @ 11:55 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 15:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)