คงมีหลายท่านยังกังขาอยู่มากครับว่าในขณะที่ศิลปินเขียนภาพ NUDE เขามีความรู้สึกอย่างไร

       ตราบใดที่มนุษย์ยังวนเวียนอยู่กับรัก โลภ โกธร หลง บนพื้นฐานความต้องการทางร่างกายเป็นตัวตั้งแล้ว จึงเป็นอีกคำตอบหนึ่งให้กับคำถามว่า ทำไมศิลปินจึงชอบเขียนภาพ NUDE

       และมีอีกหลายคำตอบที่ศิลปินไม่ต้องการตอบ และไม่ต้องการเปิดเผย นอกเหนือจากคำกล่าวอ้างว่า เป็นความสุนทรียะบนเรือนร่างของสตรี (อ้างว่านั่นเป็นศิลปะ)

        มีศิลปินระดับโลกหลายท่าน หลายยุคสมัยที่นิยมเขียนภาพหญิงเปลือย ชายเปลือย

        การศึกษาว่าทำไมจึงเขียนภาพ NUDE นั้นขอให้ดูที่ ความเชื่อของการแสดงออกศิลปะในแต่ละยุคด้วยครับ

       เช่น การเขียน การแกะสลัก าพ NUDE ในสมัยกรีก เพราะศิลปินนั้นเชื่อในความงามของธรรมชาติ ศิลปินเห็นแบบใดปฏิบัติออกมาแบบนั้น คือเชื่อความเป็นเหตุเป็นผลนั่นเอง

       และเมื่อความต้องการทางร่างกาย มีแรงขับจากเรือนร่างของสตรีเพศแล้ว เขาอาจจะหาเหตุผลอื่น ๆ มาประกอบ เช่น ความเชื่อ ความรัก ความศรัทธา ผนวกกับการสร้างสรรค์ จากการจัดองค์ประกอบทางศิลปะตามทักษะฝีมือ จนเป็นอัตลักษณ์ของศิลปินและกลุ่มตนเอง

        จึงเป็นอีกคำตอบหนึ่งว่า ทำไมศิลปินจึงชอบเขียนภาพ NUDE