"นวดไทย" เป็นมรดกชิ้นสำคัญที่ยังคงเหลืออยู่ และผู้คนให้การยอมรับว่าใช้ได้ผลดี ในขณะที่การแพทย์แผนไทยในด้านอื่น ๆ ถูกมองข้ามไปเกือบหมด ในโลกปัจจุบันที่วิวัฒนาการก้าวหน้า มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย การแพทย์สมัยใหม่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางจนบดบังความสำคัญของการแพทย์ดั้งเดิมไปจนหมดสิ้น เหตุใดวิชาการนวดไทยจึงสามารถยืนหยัดต้านกระแสโลกมาได้อย่างสง่าผ่าเผย สามารถยืนอยู่บนโลกทางการแพทย์สมัยใหม่ได้ ถ้านวดไทยไม่มีอะไรดีจริงคงไม่สามารถทำเช่นนั้นได้แน่