วันที่ 25  มกราคม  2550
โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี(สำรอง)


เปิดประชุมกอง

รองผู้กำกับรายงานผลการตรวจ

ประดับเครื่องหมายดวงดวงที่สาม
เตรียมเดินทางไกลทุกหมู่สี พร้อม เดินทางไกล