ราว 10 น.เศษวันนี้ ( 3 ก.พ.2550 ) ไปรับลูกชาย  เห็นเขาเล่นฟุตบอลเพลินเลยเดินไปบริเวณที่ต่าง ๆ   เด็กชายคนหนึ่งนักเรียนศูนย์ GTXNAN2 มาทักทาย  ว่า  คุณลุงครับน่าตาคุณลุงเหมือนคนสร้างศูนย์ฯ เลย ( หมายถึงศูนย์ GTXNAN2 )

                         ผมนึกในใจเด็กช่างถาม กล้าถามดี  ( ผมเองไม่ได้เป็นช่างก่อสร้างหรือผู้รับเหมาสักหน่อย )  ได้ตอบเด็กชายไป เพราะเข้าคงต้องการคำตอบว่า  คุณลุงรู้จักกับผู้บริหารเท่านั้น  คนที่สร้างศูนย์นั้น  ควรหมายถึง  ตัวเธอและเพื่อน ๆ ครู รวมถึงโรงเรียน ตลอดถึงผู้ปกครองและผู้ใหญ่ใจดีที่รักและต้องการส่งเสริมการศึกษาเด็กทุกคน

                         ตกลงเด็กชายคนที่ถามเขาเข้าใจถ่องแท้แล้วว่า เขาเองและเพื่อน ๆ ฯลฯ ที่กล่าวเป็นคนสร้างศูนย์ GTXNAN2 ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับ และไม่ใช่ลุงคนที่ถูกถามนี้ด้วย ( มีพิธีเปิดไปเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ตึกรังษีเกษม เขตรังเกษม รร.น่านคริสเตียนศึกษา )