30-1-50 

ดิฉันมีโอกาสไป ลปรรกับเจ้าหน้าที่บริษัทโดยที่ดิฉันไปพูดทางด้าน นโยบายกระทรวง  กรมและ สถาบันเกี่ยวกับงานไอซีเพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัทเข้าใจจะได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าได้   ในวันนั้นอาจารย์อนุชาเป็นคนไปสอน Concept และ safety สำหรับบุคลากร       ดิฉันไปพูดนโยบายและบทเรียนจากสถาบัน         ดิฉันอยากให้เราทำเป้าหมายในการป้องกันเช่นไม่มีเข็มตำในปีนี้        ในปี 49 เรามีเจ้าหน้าที่สัมผัสสิ่งคัดหลั่ง 22 ราย      10% ยังเกิดจาก Recap   10% เป็นแพทย์ผ่าตัด       ดิฉันคงต้องไปดูเรื่อง No  touch  technic ในห้องผ่าตัดว่ามีการละเลยหรือไม่      ดิฉันจะให้งานไอซีรายงานเป็นประจำเดือนค่ะเพื่อจะได้หาสาเหตุที่แก้ไขได้ค่ะ