ดิฉันขอขอบคุณ ในน้ำใจของพี่ๆ น้องๆ ตามคณะ (งานการเงินและงานวิชาการ)ในมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกๆท่านที่ช่วยเหลือด้านเอกสาร เกี่ยวกับหลักฐานในการจ่ายค่าตอบแทน ค่าออกและตรวจข้อสอบของคณาจารย์แต่ละท่าน   ดิฉันได้รับความช่วยเหลือจากแต่ละท่าน ด้วยดีมาตลอด  ขอบคุณมาอีกครั้งค่ะ