"นอกกรอบ เพิ่มประสิทธิผล"

 รายงานสด จด ลิขิต มาบอกต่อ ท่านอาจารย์ ดร.กระจ่าง เล่าต่อว่า สถานการณ์อย่างไร

คิดนอกกรอบ

 ท่านเล่าว่า การคิดนอกกรอบ เหมาะในเรื่องที่เกิดปัญหาที่เกิดซ้ำซาก การพยายามริเริ่มสิ่งแปลกใหม่ หรือ อุบัติการณ์ นอกเหนือความคาดหมาย เช่น เรื่องไข้หวัดนก นอกจากการฆ่าสัตว์ปีก น่าจะมีวิธีการอื่นๆ

 เทคนิค เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการคิดนอกกรอบ

 ๑. การหลีกเลี่ยงการยึดติด

 ๒. การเพิ่มจำนวนความคิด อย่างจงใจ

 ๓. การดิ้นรนให้หลุดพ้นจาก "ร่อง ความคิด"

 JJ2007