HR scorecard

HR scorecard

  2-2-50

วันนี้  กองการเจ้าหน้าที่มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอำนวยการ พร้อมทั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมควบคุมโรคตามแนวทาง HR scorecard ที่สถาบันบำราศนราดูร        มีการเชิญผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดย ดร. สุรพงษ์  มาลี      ดิฉันไม่ได้ประชุมตลอดเวลาทำให้ได้เนื้อหาไม่ครบ         อาจารย์ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญในการทำการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้การพัฒนาสอดคล้องกับผลลัพท์ที่ต้องการและมีเป้าหมายชัดเจน       ดิฉันไม่ได้ร่วมทำกลุ่มแต่ที่ได้แนวคิดคือการทำให้เกิดการเปลี่ยน paradigm และการทำกลยุทธ์ที่จำเป็น         อาจารย์เน้นความสำคัญของการต้องมีกลยุทธ์     และการจะทำกลยุทธ์จะต้องทราบความต้องการของลูกค้าก่อน     ดิฉันกลับมาอ่านเอกสารทั้งหมดคิดว่าทางอาจารย์ให้ตัวอย่างได้ดีน่าจะมาคิดต่อยอดได้ค่ะ     อยากให้สถาบันทำแผนระยะสั้นและระยะยาวโดยมีวิทยากรที่เข้าใจในการสื่อสารให้เจ้าหน้าที่เข้าใจว่าเป็นเรื่องคุณภาพในPMQAค่ะ

ในวันจันทร์ที่5-2-50ดิฉันประชุมบริหารเลยถือโอกาสให้กลุ่มงานการพยาบาลทำPeer assistโดยให้คนที่ทำSPSSเป็นมาส่วนคนที่มีข้อมูลแต่ยังวิเคราะห์ไมเป็นซึ่งเราจะได้ทั้งงานR2R  KM และ competency ทาง IT ของเจ้าหน้าทีของเราค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Dr.Achara bamras

คำสำคัญ (Tags)#km#peer#assist#hrscorecard

หมายเลขบันทึก: 76099, เขียน: 03 Feb 2007 @ 14:19 (), แก้ไข: 26 May 2012 @ 07:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)