ได้ฟังผ.อเล่าเรื่องทำKMตามแนวทางที่อาจารย์วิจารณ์  พานิช สอนจนกรมให้รางวัลมา 2ปีซ้อน ขอชื่นชมปัจจุบันมีชุมชนคนทำบล๊อกเพิ่มขึ้นและมีคนมาต่อบล๊อก เข้าไปอ่านทั้งได้ความรู้และความสนุกในบางครั้ง  ท่านขอให้ทุกหน่วยไปทำKMภายในหน่วยงาน โดยมีคุณอำนวยและคุณลิขิต ในทีมแต่ละครั้ง  ดิฉันกำลังศึกษาหนังสือการจัดการความรู้ฉบับนักปฏิบัติของอาจารย์วิจารณ์ เพื่อใช้เป็นแนวที่จะทำKMการลดการคัคลอกรายการยาผู้ป่วยในที่ทำ7/6เพื่อเล่าสู่และแลกเปลี่ยนกับห้องคลอดและหลังคลอดต่อไป