เรียนผู้ควบคุมระบบ ขณะที่ผมกำลังทำงานเขียนบันทึกอยู่ ได้เกิดความผิดพลาดเข้าไปอยู่ในบล็อกของ dhanarum