บัตรเครดิต

โดยส่วนตัวผม  มีหลักคิดและเทคนิค ในการเลือกถือบัตรเครดิต อย่างง่าย ๆ ดังนี้ 1. ต้องรู้จักตัวเอง เริ่มต้นด้วย การถามตัวเองว่า ต้องการมีบัตรเครดิต ไปเพื่ออะไร มีความจำเป็น ต้องเดินทาง ไปต่างประเทศ บ่อยแค่ไหน จะทำบัตรเสริม ให้คนอื่นด้วย หรือไม่ ยอมจ่ายค่าธรรมเนียม รายปีหรือไม่ เป็นต้น เมื่อคิดว่า รู้จักตัวเองดีแล้ว จะได้ นำคำตอบ ที่ได้ไปประกอบ การพิจารณาหาคำตอบ ในข้อที่ 3 ต่อไป 2. ต้องรู้จักบัตรเครดิตที่จะใช้ หากพิจารณา จากขอบเขต พื้นที่การใช้งาน สามารถ แบ่งบัตรเครดิต ได้เป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ หากพิจารณา จากขอบเขต พื้นที่การใช้งาน สามารถ แบ่งบัตรเครดิต ได้เป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือบัตรเครดิต ที่ใช้ได้เฉพาะ ภายในประเทศเท่านั้น และบัตรเครดิต ที่ใช้ได้ทั่วโลกซึ่งบัตรเครดิต ที่ใช้ได้เฉพาะภายในประเทศ มักจะมีค่าธรรมเนียม รายปีต่ำกว่า เริ่มต้นด้วย การถามตัวเองว่า ต้องการมีบัตรเครดิต ไปเพื่ออะไร มีความจำเป็น ต้องเดินทาง ไปต่างประเทศ บ่อยแค่ไหน จะทำบัตรเสริม ให้คนอื่นด้วย หรือไม่ ยอมจ่ายค่าธรรมเนียม รายปีหรือไม่ เป็นต้น เมื่อคิดว่า รู้จักตัวเองดีแล้ว จะได้ นำคำตอบ ที่ได้ไปประกอบ การพิจารณาหาคำตอบ ในข้อที่ 3 ต่อไป หากพิจารณา จากขอบเขต พื้นที่การใช้งาน สามารถ แบ่งบัตรเครดิต ได้เป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ เริ่มต้นด้วย การถามตัวเองว่า ต้องการมีบัตรเครดิต ไปเพื่ออะไร มีความจำเป็น ต้องเดินทาง ไปต่างประเทศ บ่อยแค่ไหน จะทำบัตรเสริม ให้คนอื่นด้วย หรือไม่ ยอมจ่ายค่าธรรมเนียม รายปีหรือไม่ เป็นต้น เมื่อคิดว่า รู้จักตัวเองดีแล้ว จะได้ นำคำตอบ ที่ได้ไปประกอบ การพิจารณาหาคำตอบ ในข้อที่ 3 ต่อไป หากพิจารณา จากขอบเขต พื้นที่การใช้งาน สามารถ แบ่งบัตรเครดิต ได้เป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นานาสาระความเห็น (0)