คำนิยม หนังสือ ปริศนาแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป็นภูมิปัญญาที่ “มีชีวิต” มีการงอกงาม มีการ “ผสมข้ามพันธุ์” กับ ภูมิปัญญาร่วมสมัย

คำนิยม
หนังสือ  ปริศนาแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
          ดร. ยุวนุช  ทินนะลักษณ์  เขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยพลังแห่งความพิศวง   เธอจึงตั้งชื่อหนังสือเล่มนี้ว่า “ปริศนาแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
          ความพิศวง  นำไปสู่การเรียนรู้   การเรียนรู้นำไปสู่ความสุขหรือสุขภาวะ   ดร. จันทวรรณ     น้อยวัน   ได้ลงคำคมประจำสัปดาห์ในบล็อก Gotoknow.org ของเธอว่า   “Anyone who stops learning is old,   whether at twenty or eighty.   Anyone who keeps learning stays young.” – Henry Ford     ที่จริงความชราในที่นี้หมายถึงความอ่อนแอ   ไม่แข็งแรง   ไม่กระฉับกระเฉง   หรือล้าสมัย
หนังสือ “ปริศนาแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น” เป็นเรื่องของการเรียนรู้หลายชั้น    ทั้งที่เป็นการเรียนรู้ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลตามเรื่องเล่าทั้ง ๙ เรื่อง    และที่เป็นการเรียนรู้ของ ดร. ยุวนุช เอง   โดยการ “พินิจภาพย่อย” และ “ร้อยเรียงภาพปริศนา” นำไปสู่การ “ถอดรหัสการสร้างความรู้”
เมื่อพูดถึง “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ในหลายกรณี   สิ่งที่นำเสนอคือ “ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตายแล้ว” หรือหยุดนิ่งอยู่กับที่   แต่ภูมิปัญญาท้องถิ่นในหนังสือเล่มนี้เป็นภูมิปัญญาที่ “มีชีวิต”    มีการงอกงาม    มีการ “ผสมข้ามพันธุ์” กับ ภูมิปัญญาร่วมสมัย   หรือภูมิปัญญาจากภายนอก
ความงดงามหรือพลังอีกอย่างหนึ่งของหนังสือเล่มนี้    คือการนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นในหลากหลายบริบท   อันได้แก่ บริบทด้านการเกษตร  ด้านการดูแลสุขภาพ  ด้านหัตถกรรม  และด้านวิสาหกิจชุมชน
          ผมเชื่อว่าหนังสือ “ปริศนาแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น” เล่มนี้   จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง   โดยที่มีลักษณะจำเพาะ   คือการมองจากมุมของปฏิสัมพันธ์ระหว่าง     ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่   และมีการตีความด้วยทฤษฎีของการจัดการความรู้        โดยที่การตีพิมพ์ครั้งแรกทำในรูปของ “หนังสือทำมือ”    อันมีศิลปะสวยงาม   แต่พิมพ์จำนวนน้อยเล่ม   สคส. จะสนับสนุนให้มีการพิมพ์จำนวนมากเพื่อเผยแพร่อย่างกว้างขวางต่อไป
                                                                             วิจารณ์  พานิช
                                                          สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
                                                                             www.kmi.or.th
                                                          http://thaikm.gotoknow.org
                                                                             15 พฤศจิกายน 2548

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand



ความเห็น (3)

ใหม่
IP: xxx.11.10.128
เขียนเมื่อ 

ไม่ทราบว่าราคาเท่าไรค่ะ แล้วหมดแล้วยังคะอยากได้

 

แอร์ค่ะ
IP: xxx.113.77.7
เขียนเมื่อ 

มีขายบ้างมั้ยคะในจังหวัดพัทลุง

วิจารณ์
IP: xxx.139.223.18
เขียนเมื่อ 
ซื้อได้ที่ สคส. www.kmi.or.th ครับ วิจารณ์

หมายเลขบันทึก

7590

เขียน

20 Nov 2005 @ 11:09
()

แก้ไข

22 Jun 2012 @ 10:39
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก