สำหรับผู้สนใจด้าน HCI ดิฉันเขียนเกี่ยวกับ PlanetHCI.org ซึ่งเป็นคลังความรู้ด้าน HCI ไว้ที่บันทึกนี้คะ ในบล็อก GotoKnow.org’s Tutorial คะ