"เห็นแก่ตัว" 
คำนี้อาจฟังดูไม่เข้าหูนัก  แต่ถ้ามองให้ลึกถึงเจตนาของบุคคลที่กำลังถูกกล่าวหาว่าเป็น "คนเห็นแก่ตัว" นั้น   ไม่แน่บางครั้งตัวเราอาจจะเคยทำอะไรให้ดูเหมือนเป็นคนเห็นแก่ตัวมาแล้วก็ได้โดยไม่รู้ตัว

หลาย ๆ ครั้งฉันเคยใช้คำว่า "เห็นแก่ตัว" กับคนบางคนที่ฉันเคยพบเจอ  แล้วก็บอกกับตัวเองว่า "ถ้าเป็นฉัน  ฉันจะไม่ทำอย่างนั้น"   แต่บางครั้งเมื่อมีโอกาสเอ่ยปากถามถึงเหตุผลจากคนที่ฉันเรียกว่า "เห็นแก่ตัว" มันจึงทำให้ฉันต้องกลับมาย้อนคิดและบอกตัวเองว่าที่ผ่านมา "ฉันเองก็เคยเป็นคนเห็นแก่ตัว" เหมือนกัน

?  อะไรเป็นสาเหตุของความเห็นแก่ตัว
    -  ความโลภ  ไม่รู้จักพอ
    -  ความจำเป็น
    -  ฯลฯ

?  คนเราเห็นแก่ตัวเพื่ออะไร
    -  เพื่อตัวเอง
    -  เพื่อครอบครัว
    -  เพื่อพวกพ้อง
    -  ฯลฯ

?  ที่ผ่านมาคุณคิดว่าตัวเองเคยเป็นคนเห็นแก่ตัวมาก่อนรึไม่  แล้วความเห็นแก่ตัวนั้น....เพื่ออะไร