เมื่อสองปีที่ผ่านมา ดิฉันและดร.ธวัชชัย ได้ทำการรวบรวมบล็อกเกี่ยวกับ Human-Computer Interaction ไว้ที่ PlanetHCI.org เรียกได้ว่าเป็นคลังความรู้เฉพาะด้านนี้เลยทีเดียว โดยตัวเว็บไซต์ PlanetHCI.org นี้ เราทำการลงระบบรวบรวม Feeds (ไฟล์บรรจุเนื้อหาย่อของบันทึกล่าสุดสำหรับแต่ละบล็อกหรือเว็บไซต์) ที่เรียกว่า PlanetPlanet ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก

แต่อย่างไรก็ตาม PlanetPlanet มีความยากลำบากในการบริหารจัดการ Feeds แต่เป็นระบบที่มีประโยชน์อย่างมากในการสร้างศูนย์รวมข่าวสารความรู้จากเว็บไซต์ที่แตกต่างกันในเชิงระบบ

ดังนั้น ดิฉันและดร.ธวัชชัย จึงพัฒนา PlanetMatter ขึ้นมาทดแทน PlanetPlanet

จุดเด่นของระบบที่พัฒนาขึ้นมา (PlanetMatter) ที่เหนือกว่า PlanetPlanet อย่างเด่นชัดคือ

  • มี Database backend เพื่อช่วยในการ save archives
  • มี Dashboard ให้บริหารจัดการ Feeds และ แพลนเน็ตไซต์
  • มีการค้นหาที่มีประสิทธิภาพด้วยการใช้ความสามารถของการ Search แบบ Full-text ของ MySQL Database Server

ตัวอย่างหน้า Dashboard ของ PlanetMatter