ทีมงาน GotoKnow.org ภูมิใจเสนอ PlanetMatter

เหมาะสำหรับจัดทำศูนย์รวมข่าวสารจากหน่วยงานราชการ ศูนย์รวมการจัดการความรู้ของไทย ศูนย์รวมความรู้เฉพาะด้าน ฯลฯ

ทีมงาน GotoKnow.org ภูมิใจเสนอ ระบบที่พัฒนาขึ้นล่าสุดชื่อว่า PlanetMatter ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บันทึกนี้ คะ และ Download ระบบ พร้อมวิธีการ Installation ได้ที่ http://PlanetMatter.com

กล่าวโดยสรุป:

  1. PlanetMatter คือ ระบบดึงและรวบรวมไฟล์ Feed เข้าไว้ด้วยกันในเว็บไซต์ศูนย์รวม ซึ่งเรียกว่า Planet Site
  2. เป็นคลังข้อมูลรวมจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในองค์กรหรือต่างองค์กรที่ใช้ระบบที่แตกต่าง
  3. ข้อมูลที่ได้รับเป็นข้อมูลใหม่ล่าสุดตรงจากเว็บไซต์ที่รวบรวมไว้
  4. เหมาะสำหรับจัดทำศูนย์รวมข่าวสารจากหน่วยงานราชการ ศูนย์รวมการจัดการความรู้ของไทย ศูนย์รวมความรู้เฉพาะด้าน ฯลฯ

Planet Site ที่ใช้ระบบ PlanetMatter

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ช่วยเหลือการใช้งาน GotoKnowความเห็น (1)

เข้ามาอ่าน เผื่อจะได้ความรู้เกี่ยวกับเว็บบล็อกบ้าง  ทดลองใช้ครับ