สารสนเทศทางการพยาบาล คืออะไร (Nursing Informatics)

สารสนเทศทางการพยาบาล ตอน 1

สารสนเทศทางการพยาบาล  หมายถึง
           การบูรณาการความรู้ ด้านการพยาบาล  คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศในการระบุ, รวบรวม, ดำเนินการ  และจัดการกับข้อมูลข่าวสาร  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลการบริหารการศึกษา  การวิจัย  และการขยายความรู้ทางการพยาบาล 
               

      Nursing informatics is the specialty that integrates nursing science, computer science, and information science in identifying, collecting, processing, and managing data and information to support nursing practice, administration, education, research, and expansion of nursing knowledge.(ANA,The scope of practice for nursing informatics. Washington, DC:ANA, 1994.ANA publication NP-907.5M 594.)

องค์ประกอบของสารสนเทศทางการพยาบาล
ความรู้การพยาบาล(Nursing  Science)
             +
ความรู้คอมพิวเตอร์  (Computer  Science)
             +
ความรู้สารสนเท(Information Science)

ศาสตร์ทางการพยาบาล
 หมายถึง   ข้อมูล  ที่แสดงถึงการปฏิบัติการพยาบาล  พยาบาลเป็นผู้กำหนด
ศาสตร์สารสนเทศ  
หมายถึง วิธีการในการเก็บรวบรวม, จัดกลุ่ม  (organize)    และจัดการกับข้อมูล
ศาสตร์คอมพิวเตอร์                   
หมายถึง  ระบบการทำงานของ Computer ที่จะช่วยประมวลผลข้อมูล และแสดงผลตามที่กำหนด  การประมวลผลของ Computer ต้องใช้คำสั่งเฉพาะ  หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (2)

พยาบาลน้อย @ PPK
IP: xxx.129.10.228
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ กำลังเรียนสารสนเทศเลย ^^

chalongjoe
IP: xxx.207.18.153
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตนำคำจำกัดความของ สารสนเทศทางการพยาบาลไปใช้ประกอบการทำ Presentation นะครับ ถูกใจมาก... ขอบคุณครับ