วันที่ 24 และ 31 มกราคม 2550 ทำcase conference อีกครั้ง ได้ประเด็นการดูแลที่แตกต่างของผู้ป่วย 2 รูปแบบ คือ ผู้ป่วยที่ยอมรับการเจ็บป่วย และพยายามที่จะหาวิธีการทำจิตใจให้สงบ กับผู้ป่วยที่รู้ว่าเป็นโรคแต่ยอมรับไม่ได้ ยังอยู่ในภาวะเศร้าโศก ต้องดูแลประคับประคองทางด้านจิตใจและหากิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้สามารถยอมรับกับภาวะเจ็บป่วยได้ เพื่อนๆมีข้อเสนอแนะดีๆบ้างไหมคะ ?? จะรอรับฟังข้อคิดเห็นนะคะ