ผมทำ template_css.css ซึ่งคิดว่าครอบคลุมทุก tag สำคัญของ Mambo ไว้สำหรับสร้าง Template ใหม่ครับ

อ้างอิงจาก

http://www.mambonotes.com/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=74

เอาไปใช้ แล้วก็แก้ไขตามชอบใจนะครับ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

http://mamboeasy.psu.ac.th/~kanakorn.h/

ครับ