ประโยชน์ที่ได้จากการจัดการความรู้

การจัดการความรู้

1.  ช่วยลดขั้นตอนในการทำงานได้ เช่นเมื่อมีปัญหาในการทำงานเกิดขึ้น  ผู้ปฏิบัติงานก็จะสามารถหาแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาได้รวดเร็ว  โดยค้นคว้าจากผลการจัดการความรู้ในเรื่องนั้น ๆ ทางสื่อ (Internet) ได้
2.  ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องทำงานด้วยการลองผิดลองถูก
3.   ข่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถขจัดปัญหาที่ตนกำลังเผชิญได้ โดยวิธีเรียนรู้แนวทางแก้ปัญหาจากผ้ที่มีประสบการณ์มาก่อน
4.  ช่วยให้ผู้ที่จะแสวงหาความรู้มีช่องทางการเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
5.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่(Innovation) โดยการเรียนรู้ต่อยอดจากความรู้ที่ฝังในตัวตนของผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน
6.  หน่วยงานไม่ต้องเสียเวลาทำวิจัยและพัฒนาในเรื่องบางเรื่อง
7.  ช่วยให้เกิดแหล่งความรู้ในดงค์กรที่สามารถเรียกใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว  และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นได้รับรู้และได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป
8.  ช่วยย่นระยะเวลาและระยะทางในการสื่อสารได้มากขึ้น
9.  วัฒนธรรมการทำงานของคนในองค์การปรับเปลี่ยนจากเดิมมาสู่การมีวินัยในตนเอง มีการศึกษาค้นคว้า เรียนรูตลอดวีวิต  ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น  มีพลังในการคิดสร้างสรรค์ มีความขยัน อดทน มีจิตสำนึกของการเป็น "ผู้ให้"  และมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย

ที่มา :  รายงานประจำปี 2549  สถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์ และบุคลากรการศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ KM

คำสำคัญ (Tags)#watcharin

หมายเลขบันทึก: 75779, เขียน: 01 Feb 2007 @ 16:23 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 03:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยทุกประการค่ะ...แต่เพิ่มอีกหน่อย ตรงที่เราได้เพื่อนใหม่ๆที่หลากหลายได้แลกเปลี่ยนกันเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน..อบอุ่นมากค่ะ....

ขอบคุณครูแอ๊วค่ะ