ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา

pr_kpru
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หน่วยงานเพื่อศึกษาและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมระหว่างสองประเทศ

                      

                           อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  นั้น  เป็นเมืองชายแดนที่ศักยภาพและความโดดเด่นในหลาย ๆ ด้าน  ในฐานะที่เป็นเมืองชายแดนซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเมียนมาร์  ประชาชนของทั้งสองประเทศ       มีการติดต่อการค้า  มีความสัมพันธ์อันดี  และพึ่งพาอาศัยกันและกันมาเป็นเวลานาน  จนก่อให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม 

ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  สถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อ. แม่สอด  ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ทางความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  ภาษา และวัฒนธรรม  จึงได้จัดตั้งศูนย์เมียนมาร์ศึกษาขึ้น  ซึ่งนอกจากจะศึกษา  ค้นคว้าและให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านขนบประเพณีวัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  ยังให้บริการด้านวิชาการโดยการจัดอบรมภาษาพม่าให้กับบุคคลทั่วไป  มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ  และเป็นหน่วยงานดำเนินการประสานงาน  ให้ข้อเสนอแนะในการจัดบริการการท่องเที่ยว  การศึกษาดูงานในประเทศเมียนมาร์       เพื่อประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศและความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นในอนาคต

……………………………………………………..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PR จ๊ะจ๋าความเห็น (1)

มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา (ฟรี!) เรื่อง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเมียนม่าร์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (บรรยายเป็นภาษาไทย) วันที่ 28 สิงหาคม 2551 เวลา 13.00-16.00 น. ณ มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ชั้น 7 ตึกไอบีเอ็ม (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอารีย์) ถนนพหลโยธิน กทม.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่

โทรศัพท์ 0-2619-0512-3

อีเมล [email protected],[email protected],[email protected]