เด็กหญิงเปิล  เป็นนักเรียนชั้นม.1/4   ของโรงเรียนเชียงกลมวิทยา  บิดา-มารดา เสียชีวิตตั้งแต่เธอยังเด็ก  เนื่องจากติดเชื้อโรคร้าย  คุณยาย-ตา  เลี้ยงดูมาตั้งแต่เกิด  คุณตาพิการ  ในชีวิตวัยเด็กของเธอไม่เคยได้เล่นสนุกสนานตามประสาเด็ก  ไม่เคยได้เที่ยวเพราะมีภาระที่จะต้องทำคือเลี้ยงน้อง  ซึ่งเป็นลูกของน้องสาวแม่ที่เอามาทิ้งไว้ให้ตายายเลี้ยงดูตั้งแต่เกิด  แถมค่านมก็ไม่เคยให้สักบาท  เธอบอกว่านมที่น้องกินอยู่ทุกวันคือได้จากศูนย์เด็ก  ไม่งั้นก็ไม้ได้กิน  เด็กหญิงเปิลเป็นเด็กที่ร่าเริง  แจ่มใส  มีน้ำใจ  ตั้งใจเรียน  เป็นเด็กฉลาด  กล้าแสดงออก  เธอสมัครมาช่วยกรอกน้ำแข็งขายน้ำให้โรงเรียนโดยได้รับค่าตอบแทนวันละ  20  บาท  ตกอาทิตย์ละ  100  บาท   เงินส่วนนี้นำมาเป็นค่าอาหารประจำวัน  และเวลาทำงานส่งครูก็ใช้เงินส่วนนี้ซื้ออุปกรณ์  โดยไม่ต้องรบกวน  ตา - ยาย  เลย  เธอบอกว่าถึงแม้จะเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆ  ก็ภูมิใจดีกว่าปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์