วันนี้เป็นวันเริ่มงานหลังจากเสร็จสิ้น roadshow ภาระกิจแรกสำหรับโรงเรียนมัธยมปลายสำเร็จเสร็จสิ้นทั้ง 3 โรงค่ะ จากการปรับเปลี่ยนรายการคิวกิจกรรมบนเวทีจาก 2 โรงเรียนแรกมาสู่โรงเรียนที่ 3 ปรากฏว่าเด็กให้ความสนใจมากขึ้นอยู่กับกิจกรรมต่างๆของเรานานขึ้นโดยที่สมาธิหลุดไปน้อยมากทำให้ใจชื้นขึ้นในการปรับเปลี่ยนแผนครั้งนี้ นักเรียนที่เราไปให้ความสนุกสนานพร้อมกับเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนนั้นเป็นนักเรียนของโรงเรียนรัตนาธิเบศร์นักเรียนน่ารักมากช่วยทีมงานขนของขึ้นหอประชุมชั้น 3 และยังช่วยยกลงตอนกลับอีกด้วยท่านอาจารย์ก็ความเป็นกันเองอย่างดีกับเจ้าหน้าที่ของเราทำให้งานเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2550 ผ่านไปได้ด้วยดีจริงๆ ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นภาระกิจสำหรับโรงเรียนมัธยมปลายเป็นอย่างดี แต่สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในอาตย์หน้าทั้ง 5 วันนี้ต้องเตรียมการรับมือเป็นอย่างดีเช่นกันว่ากิจกรรมที่เตรียมไปจะถูกใจหรือไม่ต้องรอดูจากอาทิตย์หน้า